Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ιστορία του Κράτους Πρόνοιας

29,86 26,87

Ιστορία του Κράτους Πρόνοιας

29,86 26,87

Περιγραφή

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας, είναι να “κατανοήσει την εμφάνιση του κράτους πρόνοιας” μέσα από την προβληματική του ατυχήματος, όπως αυτή αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων, μέσα επίσης από τον πολλαπλασιασμό των θεσμών ασφάλισης και τη γέννηση της κοινωνικής ασφάλισης. Το βιβλίο δείχνει πώς από τον 19ο αιώνα, υιοθετήθηκε σταδιακά μια νέα νομική και πολιτική λογική, που οδήγησε στο σύνθετο σύστημα της κοινωνικής προστασίας. Πρόκειται για μια επιβλητική τοιχογραφία που όχι μόνο εξηγεί και περιγράφει αλλά και θέτει ερωτήματα, για να μας οδηγήσει σε μια λεπτομερή εξέταση των εννοιών ελευθερία, ευθύνη, κίνδυνος, κοινωνικό κακό, ασφάλεια, αλληλεγγύη κ.ά. Αυστηρό δοκίμιο, του οποίου οι πολλαπλές αναπτύξεις ακολουθούν και φωτίζουν την πορεία των ιδεών στον τομέα του δικαίου, τις εσωτερικές αναδιαρθρώσεις που υφίστανται οι ιδεολογίες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τα νέα διακυβεύματα της εργασίας, τις προσαρμογές της ηθικής που καλείται να απαντήσει στις νέες κοινωνικές προκλήσεις. Ένα βιβλίο που εξετάζει ένα από τα κεφαλαιώδη ζητήματα της εποχής μας.

Περιεχόμενα

Ιστορία της ευθύνης: Αστικό δίκαιο
ασφάλεια και ελευθερία
η ευγένεια υποχρεώνει. Η καθολική ασφάλιση κατά του κινδύνου: Μέσος όρος και τελειότητα
μια τέχνη των συνδυασμών
καθολική πολιτική. Η αναγνώριση του επαγγελματικού κινδύνου: φιλάνθρωπο κέρδος
ασφάλεια και ευθύνη
ένας νόμος κατά κύριο λόγο πολιτικός

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες