Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία

42,00 37,80

Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία

42,00 37,80

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77112533
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1964-0
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571112
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   806
Περιγραφή

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται, πρωτίστως, σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη εισαγωγή στις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται στον χώρο της ψυχολογίας. Ωστόσο, και όσοι ερευνητές επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους γύρω από διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους ή διδάσκουν το συγκεκριμένο αντικείμενο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα βρουν ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα στις σελίδες αυτής της έκδοσης.
Τα κεφάλαια του συγκεκριμένου βιβλίου συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο οδηγό πλοήγησης στα διαφορετικά μονοπάτια της ερευνητικής μεθοδολογίας στον χώρο της ψυχολογίας. Η πλοήγηση αυτή ξεκινά με μια αποτελεσματική καθοδήγηση στην αναζήτηση ερευνητικών ερωτημάτων και τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, υπογραμμίζοντας τις δεοντολογικές παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προχωρά στην αναλυτική περιγραφή των διαφορετικών ερευνητικών σχεδίων, όπως είναι το περιγραφικό και το πειραματικό σχέδιο έρευνας, εκθέτοντας τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς της κάθε μεθοδολογίας, και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του τρόπου ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων και αναφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Τέλος, ένα σημαντικό πλεονέκτημα του παρόντος βιβλίου είναι ότι όλα τα κεφάλαια διανθίζονται από ερωτήσεις αλλά και παραδείγματα σύγχρονων ερευνών, που επιτρέπουν στον αναγνώστη να σκεφτεί κριτικά γύρω από τη γνώση που απέκτησε, καθώς και να την εφαρμόσει σε διαφορετικά ερευνητικά πλαίσια.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα
Εισαγωγή της επιμελήτριας
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η Επιστημονική μέθοδος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δεοντολογικά ζητήματα στη διεξαγωγή ψυχολογικής έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρατήρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Έρευνα επισκόπησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Σχέδια ανεξάρτητων ομάδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Σχέδια επαναληπτικών μετρήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Σύνθετα σχέδια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Ερευνητικά Σχέδια ατομικής περίπτωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Οιονεί πειραματικά Σχέδια και αξιολόγηση προγραμμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ανάλυση δεδομένων και Ερμηνεία: μέρος I. περιγραφή των δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, συσχέτιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Ανάλυση δεδομένων και Ερμηνεία: μέρος II. Έλεγχοι ςτατιςτικης σημαντικότητας και ιστορία της ανάλυσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Η Επικοινωνία στην Ψυχολογία
Παράρτημα: στατιστικοί πίνακες
Γλωσσάρι
Βιβλιογραφία
Συντελεστές
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων
Λίγα λόγια για τους συγγραφείς

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες