Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Έρευνα του Φύλου στην Ελλάδα

16,92 15,23

Η Έρευνα του Φύλου στην Ελλάδα

16,92 15,23

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1139-6
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2010
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551277
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   269
Περιγραφή

Ο συλλογικός αυτός τόμος φιλοδοξεί να δώσει μια εικόνα των κυριότερων προσεγγίσεων στην έρευνα για το κοινωνικό φύλο, όπως χρησιμοποιούνται από ερευνήτριες/-ές στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να καταδείξει το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την έρευνα του φύλου στην Ελλάδα από διαφορετικούς κοινωνικούς επιστήμονες σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Επίσης, να επισημάνει την ποικιλία των μεθόδων τις οποίες οι ερευνήτριες/-ές χρησιμοποιούν και συχνά συνδυάζουν προκειμένου να παράγουν χρήσιμα αποτελέσματα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Ερευνώντας το φύλο: μερικές παρατηρήσεις
Το κείμενο, το συγκείμενο και το κοινωνικό φύλο στις σπουδές των Μέσων
Η κατασκευή της έμφυλης πραγματικότητας: η Ανάλυση Λόγου μέσα από την οπτική του φύλου
Η βιογραφική προσέγγιση στην έρευνα του φύλου
Η επίδραση της Φεμινιστικής Θεωρίας στη Μεθοδολογία των Ιστοριών Ζωής
Χρησιμοποιώντας την Grounded Theory στη φεμινιστική έρευνα
φεμινιστική Ανάλυση Συνομιλίας και Ανάλυση Κατηγοριοποίησης: δύο προσεγγίσεις για τη μελέτη γλώσσας και φύλου
Η κατασκευή του φύλου και της έμφυλης υποκειμενικότητας από τον πολιτικό λόγο: η εφαρμογή Ανάλυσης Λόγου σε πρακτικά συνεδριάσεων του ελληνικού κοινοβουλίου
Τσούπρες, βασιλοπούλες, μάγισσες… Η γυναίκα στα Παραμύθια του λαού μας
Το κοινωνικό-πολιτικό περιεχόμενο της εμφυλοποίησης διαμέσου της κούκλας Μπάρμπι: μια μελέτη περίπτωσης με τη χρήση του Ποιοτικού Μεθοδολογικού Παραδείγματος
Το κοινωνικό φύλο στην ανθρωπολογική έρευνα
Κοινωνικό φύλο και συμφιλίωση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου: θεωρητικές διασαφηνίσεις και εμπειρικά παραδείγματα από μίκρο- και μάκρο-κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
Βιογραφικά σημειώματα.

[Περισσότερα...]