Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Δημοκρατία, ο Πολίτης και οι “‘Αλλοι”

23,89 21,50

Η Δημοκρατία, ο Πολίτης και οι “‘Αλλοι”

23,89 21,50

Περιγραφή

Τι σκέφτονται οι έλληνες μαθητές και μαθήτριες για τη δημοκρατία και την πολιτική συμμετοχή; Πώς αντιλαμβάνονται το μελλοντικό ρόλο τους ως πολιτών; Ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στον τρόπο που εννοιολογούν τη δημοκρατία μαθητές και μαθήτριες με διαφορετική κοινωνική προέλευση στην Ελλάδα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ; Πώς η καθημερινή, βιωματική εμπειρία αντανακλάται στις απόψεις που σχηματίζουν οι μαθητές και μαθήτριες για την πολιτική ζωή; Στα ερωτήματα αυτά επιχειρούν να απαντήσουν οι αναλύσεις του παρόντος τόμου. Οι αναλύσεις αυτές βασίζονται στα αποτελέσματα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 3.460 μαθητές και 382 εκπαιδευτικούς από 142 γυμνάσια της χώρας, ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή της σε 28 χώρες, από τις οποίες οι 21 ευρωπαϊκές. Τα άρθρα που περιλαμβάνονται στον τόμο εστιάζουν ιδιαίτερα στο περιεχόμενο και τους στόχους της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης, μέσα στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό, όπως αντανακλάται στις αντιλήψεις των σημερινών εφήβων. Το ερευνητικό υλικό και οι θεωρητικές επεξεργασίες που παρουσιάζονται στον τόμο επιχειρούν να συμβάλουν στην τρέχουσα επιστημονική συζήτηση ανάμεσα σε ερευνητές, σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής και αναλυτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτές εκπαιδευτών και, κυρίως, στους εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά μέσα στη σχολική τάξη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Πολιτισμική οικείωση της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης
Δημοκρατία και εκπαίδευση
Άρρητα ζητήματα της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης στο σχολείο
Η πολιτισμική οικείωση της πολιτικής συμμετοχής και των εννοιολογήσεων για τη δημοκρατία
Οι εννοιολογήσεις των μαθητών για τη δημοκρατία, την ιδιότητα του πολίτη, το ρόλο του κράτους και τους μετανάστες
Παραρτήματα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]