Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνιολογική Ανάλυση της Αξιολόγησης και της Επίδοσης

20,90 18,81

Κοινωνιολογική Ανάλυση της Αξιολόγησης και της Επίδοσης

20,90 18,81

Περιγραφή

Ο παρών τόμος συμπληρώνει τον πρώτο τόμο με τίτλο Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Οι εισαγωγικές εξετάσεις στην παρουσίαση της έρευνας που έγινε στα χρόνια 1979-85. Τα περιεχόμενά του δεύτερου τόμου περιλαμβάνουν τη μελέτη του τρόπου συγκρότησης της επίδοσης και των πρακτικών αξιολόγησης που οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν, καθώς και την ανάλυση της ένταξης των υποψηφίων σε επιτυχόντες και αποτυχόντες, των επιτυχόντων σε επιτυχόντες σε ΑΕΙ και επιτυχόντες σε ανώτερες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές και, τέλος, των επιτυχόντων σε ΑΕΙ στις ιεραρχημένες πανεπιστημιακές σχολές (ή τμήματα). Η μελέτη του τρόπου συγκρότησης της επίδοσης νοείται ως η ανάλυση (α) της συγκρότησης της επίδοσης στις εξετάσεις από την προηγούμενη επίδοση στο σχολείο και (β) της συμμετοχής της κοινωνικής ένταξης, των εκπαιδευτικών στρατηγικών και των εκπαιδευτικών πρακτικών (που αφορούν τους αποφοίτους λυκείου) στη συγκρότηση αφενός μεν της επίδοσης στις εξετάσεις και αφετέρου των προαγωγικών βαθμών στο λύκειο. Η ανάλυση της ένταξης των υποψηφίων και των επιτυχόντων στην ιεραρχημένη τριτοβάθμια εκπαίδευση νοείται ως ανάλυση της συμμετοχής της κοινωνικής ένταξης, των εκπαιδευτικών στρατηγικών και των εκπαιδευτικών πρακτικών στην επίδοση των υποψηφίων, την επίδοση του συνόλου των επιτυχόντων και, τέλος, την επίδοση των επιτυχόντων σε ΑΕΙ.

Περιεχόμενα

Συγκρότηση και ιεράρχηση της επίδοσης: Επίδοση και κοινωνική ένταξη
Πρακτικές των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση και κοινωνική ένταξη των υποψηφίων
Ένταξη στην ιεραρχημένη επίδοση
Επίδοση στο σχολείο και επίδοση στις εξετάσεις
Αξιολόγηση από τους βαθμολογητές των εξετάσεων και επιλεγμένους βαθμολογητές
Πρακτική των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση και ιεράρχηση της επίδοσης
Κοινωνική ένταξη, εκπαιδευτικές στρατηγικές και επίδοση: ένταξη στους επιτυχόντες και αποτυχόντες
Ένταξη στην ιεραρχημένη τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ένταξη στις ιεραρχημένες πανεπιστημιακές σχολές
Η ιεράρχηση των κοινωνικών υποκειμένων

[Περισσότερα...]