Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης

23,89 21,50

Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης

23,89 21,50

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν και οι πρώτες θεωρητικές αποσαφηνίσεις για τον τρόπο αλλαγής της εκπαιδευτικής δομής και πρακτικής. Ο πρώτος του τόμος πραγματεύεται ζητήματα των εισαγωγικών εξετάσεων ως κοινωνικού θεσμού και ως κοινωνικών και εκπαιδευτικών στρατηγικών και πρακτικών, και την ερευνητική προσέγγισή τους. Η έρευνα μέσω της οποίας προσεγγίζεται ο διττός ρόλος της ελληνικής εκπαίδευσης, στηρίζεται σε μια θεωρητική κατασκευή που εμπεριέχει (α) την κοινωνική ένταξη, την επίδοση και τις επιλογές φοίτησης των υποψηφίων ως κοινωνικών υποκειμένων και (β) τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Οι δύο αυτοί τομείς μελετώνται ως ιεραρχήσεις που βρίσκονται σε πιθανή αντιστοιχία είτε εσωτερικά είτε μεταξύ τους.

Περιεχόμενα

Μέθοδος έρευνας: Η έρευνα στις εισαγωγικές εξετάσεις. Προβληματισμός, ενδιαφέροντα και συμφέροντα
Ισότητα ευκαιριών και εξετάσεις στη βιβλιογραφία
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος και οι εξετάσεις: θεωρητικό και πραγματολογικό πλαίσιο
Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και ερευνητικά ερωτήματα
Εμπειρικο-αναλυτικός σχεδιασμός
Κοινωνικά υποκείμενα, εκπαιδευτικές στρατηγικές και επίδοση: Υποψήφιοι και επιτυχόντες
Ο ρόλος του φύλου
Ιεράρχηση των πανεπιστημιακών ειδικοτήτων
Αποσαφηνίσεις

[Περισσότερα...]