Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Αξιολόγηση στην Τάξη του Νηπιαγωγείου

10,00 9,00

Η Αξιολόγηση στην Τάξη του Νηπιαγωγείου

10,00 9,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   59394301
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1811-7
  • Έκδοση:
   1η έκδοση, Νοέμβριος 2016
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557329
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   169
Περιγραφή

Σήμερα, η αξιολόγηση στην τάξη του ελληνικού νηπιαγωγείου φέρνει τους εν ενεργεία και τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς αντιμέτωπους με σημαντικά και ουσιαστικά ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν τόσο στο επίπεδο της θεωρητικής εκπαίδευσής τους όσο και στο αντίστοιχο των εφαρμογών στην τάξη. Τι είναι η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο; Ποιες είναι οι σύγχρονες θεωρητικές απόψεις για τις αρχές που τη διέπουν και τους σκοπούς της; Ποιες είναι οι μορφές, οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός αποσκοπώντας στην ενίσχυση των παιδιών αλλά και στη δική του επαγγελματική βελτίωση; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία η συγγραφέας επιδιώκει να δώσει απαντήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας στην προσχολική εκπαίδευση. Παρουσιάζονται οι διεθνώς διαμορφωμένες αρχές και εφαρμογές της αξιολόγησης στην τάξη του νηπιαγωγείου από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα: από την προσέγγιση των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών, τη διαμορφωτική αξιολόγηση, την αξιολόγηση για τη μάθηση έως την προσέγγιση της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης. Δίνεται έμφαση στις αυθεντικές μορφές αξιολόγησης, στην εφαρμογή του portfolio και στις τεχνικές παρατήρησης στην τάξη. Παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία έχουν σκοπό, όχι την αυτούσια εφαρμογή τους, αλλά, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε αρχικά να κατανοήσουν τις παραμέτρους της αξιολόγησης και στη συνέχεια να μπορούν να τις προσαρμόζουν στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού της τάξης τους.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Η αξιολόγηση του παιδιού στην τάξη του νηπιαγωγείου
Η σύγχρονη διαμορφωτική αξιολόγηση στην τάξη του νηπιαγωγείου
Αυθεντική αξιολόγηση στην τάξη του νηπιαγωγείου
Μέθοδοι για την αξιολόγηση
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες