Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ζητήματα Κοινωνικού Διαλόγου

15,43 13,89

Ζητήματα Κοινωνικού Διαλόγου

15,43 13,89

Περιγραφή

Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί ένα νέο στοιχείο στο πεδίο άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για τον ελληνικό χώρο. Ο διμερής, τριμερής ή πολυμερής χαρακτήρας του αναπτύσσεται με πολλές επιμέρους εκφράσεις κατά την τελευταία πενταετία. Τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης αποτέλεσαν πρόσφατα αντικείμενα ιδιαίτερης συζήτησης στα πλαίσια του τριμερούς χαρακτήρα κοινωνικού διαλόγου. Η παρούσα έκδοση επιχειρεί να συμβάλει στον προβληματισμό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των σχετικών διαδικασιών του διαλόγου αλλά και που συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι σήμερα για τα επίκαιρα αυτά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Επίσης, επιχειρεί να καταγράψει το περιεχόμενο του τριμερούς διαλόγου, για τα ελληνικά δεδομένα ανάμεσα στην κυβέρνηση, τα συνδικάτα και τους εργοδότες και διερευνά, με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του, τον χαρακτήρα και την προοπτική του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα, ως συνιστώσας εγκαθίδρυσης ενός μοντέλου κοινωνικού κορπορατισμού ή ενός μοντέλου κοινωνικού κορπορατισμού με επίφαση κοινωνικής διαπραγμάτευσης.

Περιεχόμενα

Ο κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα
Ο κοινωνικός διάλογος στην Ε.Ε.
Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος
Ανταγωνιστικότητα, μισθοί και απασχόληση
Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη
Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνικός διάλογος
Το μέλλον της εργασίας και του κράτους πρόνοιας

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης