Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διεθνείς Μεταβολές στην Οργάνωση της Εργασίας

21,90 19,71

Διεθνείς Μεταβολές στην Οργάνωση της Εργασίας

21,90 19,71

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41960504
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1450-8
  • Έκδοση:
   1η , Ιούνιος 2012
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551281
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   352
Περιγραφή

Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην οργάνωση της εργασίας στη τρέχουσα περίοδο στην οποία τα πληροφοριακά μέσα εργασίας και οι διασυνδέσεις των επιχειρήσεων και των αγορών ανατρέπουν τις ισορροπίες που είχαν διαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας μεταπολεμικά, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και, αν και υστερότερα, στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των μεταβολών στους εργαζόμενους και στους θεσμούς της εργασίας; Το ερευνητικό πρόγραμμα WORKS προσπαθεί να κατανοήσει τις μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας, όχι αποκλειστικά στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αλλά σ’ αυτό της παγκόσμιας αναδιάρθρωσης των αλυσίδων αξίας, δηλαδή της αποσύνθεσης και ανασύνθεσης κλάδων, επιχειρήσεων, παραγωγικών διαδικασιών, ειδικεύσεων και δεξιοτήτων. Το ερευνητικό πρόγραμμα “Η οργάνωση της εργασίας και οι αναδιαρθρώσεις στην κοινωνία της γνώσης” (Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society) χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005 στα πλαίσια του 6ου Πλαισίου για την Έρευνα. Με συνεργάτες από 17 διαφορετικά ερευνητικά ινστιτούτα σε 14 χώρες-μέλη της Ε.Ε., το Πρόγραμμα συνδύασε τη θεωρητική επεξεργασία με τη λεπτομερειακή ανάλυση ευρέος φάσματος στατιστικών δεδομένων και με μελέτες περίπτωσης, προκειμένου να συλλάβει τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στους σύγχρονους κόσμους της εργασίας.

Περιεχόμενα

Συντομογραφίες
Πρόλογος
Εισαγωγή
Οι ιστορικές ρίζες της έννοιας της αλυσίδας αξίας
Επανεξέταση των ερευνητικών ερωτημάτων του WORKS
Η γνώση στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και οι επιπτώσεις στις ειδικεύσεις και δεξιότητες
Αναδιαρθρώσεις της αλυσίδας αξίας και ευελιξία
Οι αναδιαρθρώσεις των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας στις οικονομίες των νέων κρατών-μελών, Επιπτώσεις για την ευελιξία
Αναδιαρθρώσεις της αλυσίδας αξίας και ο αντίκτυπος στην ποιότητα ζωής στην εργασία των Ευρωπαίων εργαζομένων
Κινούμενοι στόχοι: προκλήσεις πολιτικής για τη σχέση και τις συνθήκες εργασίας στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων της αλυσίδας αξίας
Αναδιαρθρώσεις και πολιτικές σχηματισμού ειδικοτήτων και δεξιοτήτων
Ίσες ευκαιρίες κατά τις αναδιαρθρώσεις της αλυσίδας αξίας: πολιτικές και πρακτικές
Οι πολιτικές οργάνωσης της εργασίας στην Ε.Ε.
Το γλωσσάρι της παγκοσμιοποίησης: Ένας ερευνητικός οδηγός για την κατανόηση των αναδιαρθρώσεων της οργάνωσης της εργασίας
ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων
Βιογραφικά των συγγραφέων

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης