Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πολιτικές Ισότητας των Φύλων

23,69 21,32

23,69 21,32

Περιγραφή

Ο συλλογικός αυτός τόμος περιλαμβάνει άρθρα που εξετάζουν: (α) τις διεθνείς και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις των πολιτικών ισότητας οι οποίες διαμορφώθηκαν από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα κυρίως από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και (β) ορισμένες σημαντικές πτυχές των εθνικών πολιτικών ισότητας, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και σε εννέα ακόμα χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Γαλλία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Λιθουανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο). Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EQUAPOL (FP5), το οποίο είχε αντικείμενο τις δημόσιες πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη, τροφοδότησαν τις συγκριτικές αναλύσεις του τόμου.
Έμφαση δίνεται στη στρατηγική της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) και ιδιαίτερα σε ορισμένα πεδία όπως τα δημόσια οικονομικά, η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η αγορά εργασίας και η απασχόληση. Παράλληλα, σε κεφάλαια του τόμου αναλύονται διεξοδικά οι βασικοί προβληματισμοί σχετικά με τους μηχανισμούς, τα εργαλεία και τις προϋποθέσεις άσκησης πολιτικής για την ισότητα των φύλων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα.
Οι συγγραφείς των κεφαλαίων είναι ερευνήτριες, πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες και ενεργά στελέχη των φορέων ισότητας και γυναικείων οργανώσεων. Ως εκ τούτου, συνδυάζουν την επιστημονική γνώση με την εμπειρική κατανόηση της ισότητας των φύλων και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι σχετικές πολιτικές.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή
1957-2007: Πενήντα χρόνια πολιτικών ισότητας στην Ε. Ε. Μία κριτική ανασκόπηση ( Μαρία Στρατηγάκη)
Η ένταξη της ισότητας των φύλων στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (Emanuela Lombardo)
Τα δημόσια οικονομικά και η διάσταση του φύλου: βασικές έννοιες και εφαρμογές (Elizabeth Villagómez)
Διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: ενδοοικογενειακή βία και διεθνή σωματεμπορία (Καίτη Παπαρρήγα-Κωσταβάρα)
Οι επιδράσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ισότητας των φύλων στα κράτη-μέλη: Τα αποτελέσματα του προγράμματος EQUAPOL (Mary Braithwaite)
Διακρατικές συγκρίσεις ως προς την ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές: Τα αποτελέσματα του προγράμματος EQUAPOL (Mary Daly)
Η ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές: Η περίπτωση της Νορβηγίας (Anne Havnør)
Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Τουρκίας και η επίδρασή του στη θέση των γυναικών: Από τον κεμαλικό εκσυγχρονισμό στο πολιτικό Ισλάμ (‘Αννα Καραμάνου)
Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση: επισκόπηση και αποτίμηση των πολιτικών της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα (Μαρία Καραμεσίνη)
Η ένταξη της ισότητας των φύλων στην πολιτική για την εκπαίδευση και στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα (Μαρία Στρατηγάκη)
Παραρτήματα
Βιογραφικά σημειώματα συγγραφέων.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες