Πολιτικές Ισότητας των Φύλων

23,69 21,32

In stock
Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και εθνικές πρακτικές
Επιμέλεια

23,69 21,32

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   32253
Εκδόσεις:  
Τόμος:   136
ISBN:   978-960-01-1270-2
Έκδοση:   1η, Δεκέμβριος 2008
Κωδ. καταλόγου:   9551269
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   398

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Ο συλλογικός αυτός τόμος περιλαμβάνει άρθρα που εξετάζουν: (α) τις διεθνείς και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις των πολιτικών ισότητας οι οποίες διαμορφώθηκαν από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα κυρίως από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και (β) ορισμένες σημαντικές πτυχές των εθνικών πολιτικών ισότητας, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και σε εννέα ακόμα χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Γαλλία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Λιθουανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο). Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EQUAPOL (FP5), το οποίο είχε αντικείμενο τις δημόσιες πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη, τροφοδότησαν τις συγκριτικές αναλύσεις του τόμου.
Έμφαση δίνεται στη στρατηγική της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) και ιδιαίτερα σε ορισμένα πεδία όπως τα δημόσια οικονομικά, η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η αγορά εργασίας και η απασχόληση. Παράλληλα, σε κεφάλαια του τόμου αναλύονται διεξοδικά οι βασικοί προβληματισμοί σχετικά με τους μηχανισμούς, τα εργαλεία και τις προϋποθέσεις άσκησης πολιτικής για την ισότητα των φύλων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα.
Οι συγγραφείς των κεφαλαίων είναι ερευνήτριες, πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες και ενεργά στελέχη των φορέων ισότητας και γυναικείων οργανώσεων. Ως εκ τούτου, συνδυάζουν την επιστημονική γνώση με την εμπειρική κατανόηση της ισότητας των φύλων και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι σχετικές πολιτικές.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή
1957-2007: Πενήντα χρόνια πολιτικών ισότητας στην Ε. Ε. Μία κριτική ανασκόπηση ( Μαρία Στρατηγάκη)
Η ένταξη της ισότητας των φύλων στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό [Περισσότερα…]