Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στατιστική

49,77 44,79

Στατιστική

49,77 44,79

  • Κωδ. Ευδόξου:
   12636578
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-394-3
  • Έκδοση:
   3η συμπληρωμένη και βελτιωμένη έκδοση, Μάιος 2011 (1η έκδοση, Ιανουάριος 2000)
  • Κωδ. καταλόγου:
   402394
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   580
Περιγραφή

Η Στατιστική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις επιστήμες. Η χρήση προχωρημένων και βελτιωμένων στατιστικών προγραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει διευκολύνει την εξέλιξή της. Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη βασική θεωρία της Στατιστικής με παραδείγματα, ασκήσεις, εφαρμογές και οδηγίες για τη χρήση των στατιστικών προγραμμάτων σε H/Y (MINITAB, SPSS καθώς και του γνωστού φύλλου εργασίας EXCEL). Σκοπός του είναι να παρουσιάσει και να εξηγήσει τις βασικές στατιστικές έννοιες με τρόπο απλό, κατανοητό και πλήρη στα θέματα που καλύπτει. Επίσης αποσκοπεί να βοηθήσει τον/την αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες και να ενθαρρύνει τη χρήση των στατιστικών προγραμμάτων για σωστή και πλήρη ανάλυση. Για το σκοπό αυτό στην 3η αυτή βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις οδηγίες χρήσης και των τριών προγραμμάτων (MINITAB, SPSS, EXCEL) αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση των καλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι εφαρμόζουμε, πού και με ποιο τρόπο, τότε το βιβλίο έχει επιτύχει το σκοπό του.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στις στατιστικές μεθόδους
Ερευνητικά ανάλυση δεδομένων
Εισαγωγή στη θεωρία των πιθανοτήτων
Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων
Επαγωγική στατιστική
Έλεγχος υποθέσεων
Αλληλεπίδραση δύο δειγμάτων
Ανάλυση διακύμανσης
Συσχέτιση δύο μεταβλητών και παλινδρόμηση
Υπόδειγμα πολλαπλής παλινδρόμησης
Μη παραμετρικές διαδικασίες
Στατιστικοί πίνακες
Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες