Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R

68,00 61,20

Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R

68,00 61,20

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94644750
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2189-6
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2020
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551323
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   574
Περιγραφή

O κύριος στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους ερευνητές που προσεγγίζουν τη στατιστική με άγχος και δέος να κατανοήσουν ότι η εφαρμοσμένη στατιστική στις κοινωνικές επιστήμες δεν είναι ένα επιστημονικό πεδίο που αφορά μόνο λίγους, και μάλιστα αυτούς που είναι καλοί στα μαθηματικά. Χωρίς σχεδόν καθόλου μαθηματικούς υπολογισμούς, επιδίωξή μας είναι να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να αποκτήσει «στατιστική σκέψη», δηλαδή να κατανοήσει τη λογική που διέπει τα διάφορα στατιστικά κριτήρια και να μπορεί να τα εφαρμόζει ανάλογα με τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της έρευνάς του.
Χρησιμοποιώντας ως επί το πλείστον πραγματικά ερευνητικά δεδομένα, παρουσιάζουμε βήμα βήμα τις στατιστικές διαδικασίες και τις εντολές που θα πρέπει να εφαρμόσει ο ενδιαφερόμενος σε δύο πολύ διαδεδομένα στατιστικά λογισμικά: στο SPSS, το πιο γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο εμπορικό στατιστικό λογισμικό, και στο R, το πιο διαδεδομένο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Όλα τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι διαθέσιμα στον ιστοτόπο του βιβλίου (www.socialstats.gr), στον οποίο ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέχει και για επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (π.χ., άρθρα, ειδικοί ιστότοποι με στατιστικές εφαρμογές, εναλλακτικές εντολές εφαρμογής στατιστικών αναλύσεων, ασκήσεις κ.λπ.), το οποίο έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση του κάθε κεφαλαίου.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Βασικές αρχές μέτρησης
Εισαγωγή στο SPSS
Εισαγωγή στο R
Παρουσίαση δεδομένων
Η κανονική κατανομή
Έλεγχος υποθέσεων
Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ2
Ο συντελεστής συσχέτισης
Η ανάλυση παλινδρόμησης
Σύγκριση μέσων όρων
Εισαγωγή στην ανάλυση διακύμανσης
Μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης και συνδιακύμανσης
Η παραγοντική ανάλυση διακύμανσης
Ανάλυση διαμεσολάβησης και ανάλυση ρύθμισης
Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων
Ανάλυση διαδρομών και μοντέλα δομικών εξισώσεων
Βιβλιογραφία
Πίνακες κρίσιμων τιμών
Αριθμητικές έννοιες και υπολογισμοί
Ευρετήριο όρων
Απαντήσεις ασκήσεων κατανόησης

[Περισσότερα...]
Παρατηρήσεις

Όλα τα ερευνητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του βιβλίου www.socialstats.gr


Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες