Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οικονομετρία

58,30 52,47

Οικονομετρία

58,30 52,47

  • Κωδ. Ευδόξου:
   161413
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1394-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550587
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   670
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνδυασμό της βασικής θεωρίας της Οικονομετρίας με παραδείγματα, ασκήσεις και οδηγίες για τη χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ. Καθώς αποσκοπεί να βοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες οικονομετρικές μεθόδους εντοπισμού τυχόν προβλημάτων στις διάφορες ερευνητικές προσπάθειες, ενθαρρύνει τη χρήση προγραμμάτων για σωστή και πλήρη ανάλυση. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στις οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων EVIEWS, MINITAB, SPSS και του φύλλου εργασίας EXCEL αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση των καλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε να εντοπίζουμε και να απαλείφουμε τα υπάρχοντα προβλήματα υποδειγματοποίησης τότε το βιβλίο θα έχει επιτύχει το σκοπό του.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ορισμοί και στατιστικό υπόβαθρο
Συσχέτιση δύο μεταβλητών και παλινδρόμηση
Υπόδειγμα πολλαπλής παλινδρόμησης
Ετεροσκεδαστικότητα
Αυτοσυσχέτιση
Πολυσυγγραμμικότητα
Λάθη εξειδίκευσης
Οι ψευσομεταβλητές στην ανάλυση παλινδρόμησης
Υποδείγματα με ψευδομεταβλητές ως εξαρτημένες μεταβλητές
Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών
Υποδείγματα με χρονικές υστερήσεις
Συστήματα εξισώσεων
Παραρτήματα
Πίνακες
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες