Πρακτικές Διδασκαλίας – Μάθησης στο Νηπιαγωγείο

Πρακτικές Διδασκαλίας – Μάθησης στο Νηπιαγωγείο

20,00 18,00

In stock

20,00 18,00

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   41964990
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1699-1
Έκδοση:   1η, Σεπτέμβριος 2015
Κωδ. καταλόγου:   9557315
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   322

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται δύο ερευνητικά σχέδια που υλοποιήθηκαν σε δύο δημόσια νηπιαγωγεία: το πρώτο αφορά την εφαρμογή δύο “συνήθων διδακτικών καταστάσεων” και εφαρμόστηκε με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού ενώ το δεύτερο – μια “πειραματική κατάσταση” – με πρωτοβουλία της ερευνήτριας. Η ανάλυση και η σύγκριση των κλινικών και εμπειρικών δεδομένων επιχειρεί να αναδείξει τις πρακτικές διδασκαλίας-μάθησης μέσα από τη μελέτη των λεκτικών και μη λεκτικών αλληλεπιδράσεων των πρωταγωνιστών της στη διαδικασία οικοδόμησης γνώσεων και δεξιοτήτων στα γνωστικά πεδία της γλώσσας (γραφή/ανάγνωση) και των μαθηματικών, αλλά και του λόγου των εκπαιδευτικών για τις διδακτικές τους επιλογές και παρεμβάσεις. Απώτερος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να κατανοήσει και να εξηγήσει τις ιδιαίτερες αλλά και τις κοινές πτυχές του διδακτικού φαινομένου, όπως αυτό εξελίσσεται σε πραγματικές συνθήκες στο νηπιαγωγείο. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς – εν ενεργεία και μελλοντικούς – παιδιών προσχολικής ηλικίας με σκοπό να τους προβληματίσει, να τους θέσει σε κατάσταση στοχασμού των καθημερινών διδακτικών τους πρακτικών και ενδεχομένως να τους ωθήσει στην υιοθέτηση εναλλακτικών διδακτικών παρεμβάσεων.

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα (Κώστας Χρυσαφίδης)
Πρόλογος (Francia Leutenegger)
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Θεωρητικό πλαίσιο και επιστημολογικές προσεγγίσεις
Η μεθοδολογία της έρευνας
Η υλοποίηση των ερευνών στην τάξη
Βιβλιογραφία
Κατάλογος πινάκων
Κατάλογος εικόνων
Κατάλογος σχημάτων
[Περισσότερα…]