Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πολιτική Κοινωνικοποίηση

6,16 5,54

Πολιτική Κοινωνικοποίηση

6,16 5,54

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31975
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-8041-32-5
  • Έκδοση:
   1η Μάρτιος 2000
  • Κωδ. καταλόγου:
   804132
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   124
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να προσεγγίσει την έννοια της πολιτικής κοινωνικοποίησης, της διαδικασίας δηλαδή κατά την οποία το άτομο διαμορφώνει αντιλήψεις, στάσεις, πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης που έχουν σχέση με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Η έννοια αυτή δεν αντιμετωπίζεται ως μία ιδιαίτερη πτυχή της γενικότερης κοινωνικοποίησης που δέχεται το άτομο, ούτε ως μία διαχρονική διαδικασία. Το περιεχόμενό της καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες που χρειάζεται να καλύψει και τους πολίτες που θέλει να διαμορφώσει ο εκάστοτε κοινωνικοοικονομικός σχηματισμός σε μία συγκεκριμένη στιγμή της ιστορικής του εξέλιξης. Οι συγκεκριμένες οικονομικές και πολιτικές ανάγκες του καπιταλιστικού συστήματος οδηγούν στη διαμόρφωση ενιαίων χαρακτηριστικών στη συμπεριφορά και δράση των ανθρώπων, τέτοιων που να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και στη διατήρηση των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων που υπάρχουν. Με βάση τη μαρξιστική θεωρία γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος των σχέσεων και του τρόπου παραγωγής στη διαμόρφωση των πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων και στην απόκτηση πολιτικής συνείδησης. Το οικονομικό καθεστώς του καπιταλιστικού συστήματος αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εμφανίζονται οι κοινωνικοί πολιτικοί θεσμοί στα πλαίσια των οποίων τα άτομα συγκροτούν την προσωπικότητά τους.

Περιεχόμενα

Πολιτική κοινωνικοποίηση: Εννοιολογική προσέγγιση
Η απόκτηση της πολιτικής συνείδησης στα πλαίσια της ανάπτυξης του καπιταλισμού
Φορείς πολιτικής κοινωνικοποίησης
Πολιτική κοινωνικοποίηση και φύλο
Η ανάπτυξη του πολιτικού υποκειμένου στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης
Η καπιταλιστική ανασυγκρότηση και ο νεοσυντηρητισμός
Οι εργασιακές σχέσεις και ο πολιτικός προσανατολισμός στα πλαίσια της ΕΕ.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες