Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές Ένταξης

19,02 17,12

Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές Ένταξης

19,02 17,12

Περιγραφή

Το φαινόμενο της υποδοχής μεταναστών στην Ελλάδα από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, από τα Βαλκάνια και τις χώρες του τρίτου Κόσμου πήρε σημαντικές διαστάσεις από τη δεκαετία του 90 και συνακόλουθα αποτέλεσε ιδιαίτερο αντικείμενο θεωρητικής και εμπειρικής διερεύνησης. Πολλά προγράμματα μελέτης και δράσης χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διακρατικού, συχνά, χαρακτήρα. Οι Αλβανοί και Πολωνοί μετανάστες που αποτελούν τους πληθυσμούς αναφοράς αυτής της έκδοσης εξετάζονται από την οπτική των πολιτικών μετανάστευσης και ιδιαίτερα των άτυπων διευθετήσεων και των στρατηγικών ένταξης στις τοπικές κοινωνίες ώστε να ενσωματωθούν στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Στο συλλογικό αυτό έργο σε τέσσερις ενότητες εξετάζονται (i)οι ιστορικές, δημογραφικές και πολιτικές πτυχές της μετανάστευσης, (ii) ερμηνείες μετανάστευσης, ταυτότητες και απασχολήσεις, (iii) ο μεταναστευτικός έλεγχος μέσα από άτυπες μορφές κοινωνικής πολιτικής και οι σχέσεις των μεταναστών με τις τοπικές κοινωνίες και (iv) η ακολουθούμενη αλλά και προτεινόμενη μεταναστευτική πολιτική τόσο από τη χώρα μας όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Περιεχόμενα

Εισήγηση Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού κ. Δημήτρη Δόλλη
Προλογικό σημείωμα
Το πρόγραμμα IAPASIS
Μεταναστευτικοί δρόμοι: ιστορικές, δημογραφικές και πολιτικές πτυχές της μετανάστευσης
Ερμηνείες μετανάστευσης, ταυτότητες και απασχολήσεις
Μεταναστευτικός έλεγχος και τοπικές κοινωνίες
Μεταναστευτική πολιτική

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης