εξώφυλλο Μορφές Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς στην Εφηβεία

Μορφές Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς στην Εφηβεία

10,95 9,86

Περιγραφή

Στόχος του βιβλίου είναι να εξετάσει τρεις βασικές μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς των ανηλίκων -τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, τις φυγές από το σπίτι και την παραβατικότητα- σε σχέση με τη δομή και τη λειτουργία της οικογένειας και του σχολείου.

Περιεχόμενα

Απόκλιση και κοινωνικός έλεγχος. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
Εξαρτησιογόνες ουσίες
Φυγή από το σπίτι – εξαφανίσεις
Παραβατική συμπεριφορά

[Περισσότερα...]

Μορφές Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς στην Εφηβεία

10,95 9,86