Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

26,87 24,18

In stock
Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του SPSS 13

26,87 24,18

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31772
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1117-0
Έκδοση:   1η, Νοέμβριος 2006
Κωδ. καταλόγου:   9551247
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   283

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο καλύπτει τις βασικές προσεγγίσεις των μεθόδων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές των κοινωνικών επιστημών και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για σπουδαστές και νέους ερευνητές αυτού του χώρου. Η συγγραφέας του, αφού κάνει μια εκτενή αναφορά στις μεθόδους και τα είδη των ερευνών, καθώς και στα φιλοσοφικά-μεθοδολογικά ρεύματα από τα οποία αυτά προσδιορίζονται, περιορίζεται και εμβαθύνει στη λεγόμενη «ποσοτική» μεθοδολογία έρευνας.
Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται η διαδικασία (κύκλος) της έρευνας, από την επιλογή ενός ερευνητικού προβλήματος, τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων/ερωτημάτων, την επιλογή των ερευνητικών εργαλείων, την επιλογή του δείγματος, τη συλλογή και καταχώρηση των ερευνητικών δεδομένων, μέχρι τη στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αυτών των δεδομένων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Θεωρητικές προσεγγίσεις: Εισαγωγή, Εννοιολογικές διασαφήσεις, Επιστημονικές-θεωρητικές αντιπαραθέσεις και ερευνητική μεθοδολογία, Είδη ερευνών, Ο κύκλος της έρευνας, Μεταβλητές και κλίμακες μέτρησης, Τεχνικές και μέσα συλλογής δεδομένων στην ποσοστική έρευνα, Η [Περισσότερα…]

Συμπληρωματικό Υλικό