εξώφυλλο Κοινωνικοποίηση

Κοινωνικοποίηση

19,91 17,92

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το θέμα της κοινωνικοποίησης. Η ύλη του βιβλίου, που χωρίζεται σε πέντε μέρη, αναφέρεται στην κοινωνικοποίηση ως έννοια και διαδικασία, τις κοινωνικές δομές, τους θεσμούς και τα μέσα κοινωνικοποίησης, τις σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και σε ειδικότερα θέματα κοινωνικοποίησης, όπως κοινωνικοποίηση και φύλο, πολιτική κοινωνικοποίηση, κοινωνικοποίηση και επιλογή επαγγέλματος.

Περιεχόμενα

Κοινωνικές δομές και κοινωνικοποίηση: Πολιτισμός, διαφοροποίηση, έλεγχος
Θεσμοί και μέσα κοινωνικοποίησης
Θεωρητικές προσεγγίσεις: Ψυχολογικές-ψυχαναλυτικές, κοινωνιολογικές
Ειδικά θέματα κοινωνικοποίησης: Φύλο, πολιτική κοινωνικοποίηση, επιλογή

[Περισσότερα...]

Κοινωνικοποίηση

19,91 17,92