Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

33,84 30,46

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

33,84 30,46

Περιγραφή

Το βιβλίο εξετάζει τα βασικότερα ζητήματα της εκπαίδευσης από μάκρο-, μέσο- και μίκρο-κοινωνιολογική οπτική. Σε μια μάκρο θεώρηση, πραγματεύεται τη σχέση της Κοινωνιολογίας με την εκπαίδευση, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τους λοιπούς κοινωνικούς θεσμούς και ει-δικότερα τον ρόλο και τις λειτουργίες της στο οικονομικό-κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο της μέσο-θεώρησης προσεγγίζεται η σχέση εκπαίδευσης με την απασχόληση και ειδικότερα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας. Σε μίκρο-επίπεδο, εστιάζει στο σχολείο και εξετάζει τη μαθησιακή διαδικασία, τις κοινωνικές θέσεις και τους κοινωνικούς ρόλους των πρωταγωνιστών της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικών και μαθητών), καθώς και τις σχέσεις διά-δρασης που αναπτύσσονται μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. Εξετάζει, τέλος, τη σχέση του σχολείου με την οικογένεια και τη σημασία της για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Εννοιολογικές διασαφηνίσεις
Κοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Κοινωνία και εκπαίδευση
Εκπαιδευτικά συστήματα: οργάνωση και μεταβολή
Βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης
Ανισότητα και διακρίσεις στην εκπαίδευση
Το σχολείο
Οι εκπαιδευτικοί
Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: οι προκλήσεις για τη συμβατική εκπαίδευση
Από τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης στην εκπαίδευση των Υπερ-εθνικών Οργανισμών: η εκπαίδευση στο νέο οικονομικο-πολιτικό περιβάλλον
Βιβλιογραφία
Παράρτημα
Ευρετήρια ονομάτων
Ευρετήρια όρων

[Περισσότερα...]