Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα

19,91 17,92

Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31771
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-7643-83-4
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Φεβρουάριος 2004 || 1η, 1998
  • Κωδ. καταλόγου:
   643836
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   332
Περιγραφή

Ο τόμος περιέχει επιλεγμένα κείμενα που αναφέρονται στις μεθόδους και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της χρήσης τους, σε μια προσπάθεια να τη συσχετίσουν με τους εκάστοτε ερευνητικούς σκοπούς. Περιλαμβάνει τρία μέρη: στο πρώτο αναλύονται τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής έρευνας και στο δεύτερο οι δυνατότητες αποτελεσματικής χρήσης τους. Στο τρίτο επιχειρείται μια αξιολόγηση των υπαρχουσών μεθόδων και τεχνικών. Απευθύνεται τόσο στο φοιτητικό κοινό των κοινωνικών επιστημών, όσο και σε όσους και όσες ασχολούνται με την κοινωνική έρευνα.

Περιεχόμενα

Απομυθοποιώντας τον μεθοδολογικό μονισμό
Μικροκοινωνιολογική και ανθρωπολογική επιτόπια εθνογραφική έρευνα
Το μήνυμα ως αντικείμενο ερμηνείας και ανάλυσης στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πράξης
Φεμινιστική κριτική της έρευνας
Μέθοδοι στην κοινωνιολογία της ανάγνωσης
Δείγμα στις κοινωνικές έρευνες
Αιτίες διαστρέβλωσης δεδομένων. Μεθοδολογικά προβλήματα
Ανάλυση περιπτώσεων διαμαρτυρίας
Ενδογενής τοπική ανάπτυξη. Μεθοδολογική προσέγγιση
Γραπτές ιστορικές πηγές και η σημασία τους για την ανθρωπολογική προσέγγιση των σύνθετων κοινωνιών
Συμπληρωματικότητα ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων
Κοινωνιολογική έρευνα και κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας
Τρεις δεκαετίας έρευνας στο χώρο της ελληνικής υπαίθρου

[Περισσότερα...]