Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μαρξιστικοί Ορίζοντες στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, τόμος 2

18,91 17,02

Μαρξιστικοί Ορίζοντες στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, τόμος 2

18,91 17,02

Περιεχόμενα

Τόμος Β΄: Μαρξισμός και Εξελικτικισμός
Κριτικές παραλλαγές πάνω στην ανάλυση των κοινωνικών δομών: Στρουκτουραλισμός και Μαρξισμός
Το χρήμα και οι μορφές εκφετιχισμού του
Σχετικά με τον φαντασματικό χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων

[Περισσότερα...]