Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Αίνιγμα του Δώρου

28,07 25,26

Το Αίνιγμα του Δώρου

28,07 25,26

Περιγραφή

Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς ποιος ο λόγος για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Γιατί ο συγγραφέας επιχείρησε μια καινούργια ανάλυση του δώρου, του ρόλου που αυτό ασκεί στην παραγωγή και αναπαραγωγή των κοινωνικών δεσμών, της μεταβαλλόμενης θέσης και σημασίας του στις διαφορετικές μορφές κοινωνίας που είτε συνυπάρχουν, στον πλανήτη μας στις μέρες μας, είτε διαδέχτηκαν η μια την άλλη στο πέρασμα του χρόνου; Διότι το δώρο υπάρχει παντού, έστω κι αν δεν είναι παντού το ίδιο. Όμως, και η συγγένεια υπάρχει παντού, όπως και η θρησκεία και η πολιτική. Γιατί λοιπόν το δώρο; Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου; Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από τη συνάντηση, από τη συγκλίνουσα πίεση, δύο πλαισίων προβληματισμού. Το ένα είναι κοινωνιολογικό και συνίσταται σε μια χαρακτηριστική κατάσταση της δυτικής κοινωνίας στην οποία ανήκει ο συγγραφέας, και το άλλο, το οποίο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο προσωπικό του προβληματισμό, συνδέεται με το επάγγελμα που διάλεξε κάποτε να εξασκήσει, δηλαδή, αποτελεί ένα επαγγελματικό πλαίσιο, μια κατάσταση των θεωρητικών ζητημάτων για τα οποία συζητούν σήμερα οι ανθρωπολόγοι, όπως κι αυτός.

Περιεχόμενα

"Πράγματα που προσφέρονται, πράγματα που πωλούνται και πράγματα που δεν πρέπει ούτε να προσφέρονται ούτε να πωλούνται, αλλά που πρέπει να φυλάσσονται…" ||Η κληρονομιά του Μως
Αντικείμενα ως υποκατάστατα των ανθρώπων και των θεών
Το ιερό
Το ξε-μαγεμένο δώρο
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]