Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μαρξιστικοί Ορίζοντες στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, τόμος 1

15,93 14,34

Μαρξιστικοί Ορίζοντες στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, τόμος 1

15,93 14,34

Περιεχόμενα

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
Εισαγωγή
Ανθρωπολογία και οικονομία
Τρόποι παραγωγής, συγγενικές σχέσεις και δημογραφικές δομές
Η έννοια του "Οικονομικού και Κοινωνικού Σχηματισμού": το παράδειγμα των Ίνκας
Η έννοια της φυλής: κρίση μιας έννοιας ή κρίση των εμπειρικών βάσεων της ανθρωπολογίας;
Επεξηγηματικά σχόλια και ανάλυση βασικών όρων της κοινωνικής ανθρωπολογίας (Θ.Π.))

[Περισσότερα...]