Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Θεωρία της Μετάβασης στον Μαρξ

7,66 6,89

Η Θεωρία της Μετάβασης στον Μαρξ

7,66 6,89

Περιγραφή

Παρουσιάζονται παραστατικά τα πιο σημαντικά σημεία των κυριότερων αποσπασμάτων του έργου του Μαρξ, στα οποία αναλύονται οι μορφές και οι διαδικασίες μετάβασης από το ένα τρόπο παραγωγής σ’ έναν άλλο, και εκείνων των κοινωνικών σχηματισμών που θεωρείται ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία με αυτούς τους τρόπους παραγωγής.

Περιεχόμενα

Το πρόβλημα της μετάβασης
Τρόποι παραγωγής
Ο οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός
Ανάλυση των διαδικασιών μετάβασης
Από την τυπική στην πραγματική υπαγωγή
Η μετάβαση ως διαδικασία γένεσης μιας νέας οργανικής ολότητας
Κέντρο και περιφέρεια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής: οι μορφές μετάβασης στις εξαρτημένες χώρες και περιφέρειες
Η μετάβαση στο σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες