Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοκκώνης Ι.Π.

17,91 16,12

Κοκκώνης Ι.Π.

  • Ο ρόλος του στη θεμελίωση και τα πρώτα βήματα της δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

17,91 16,12

Περιγραφή

Η μελέτη της προσωπικότητας, των απόψεων και της δράσης προσώπων, που βρέθηκαν σε θέση να πάρουν αποφάσεις και να επηρεάσουν τις κοινωνικές εξελίξεις, αποτελεί σημαντικό μέρος των ιστοριογραφιών για την κατανόηση των ιστορικών εξελίξεων. Ο Ι.Π. Κοκκώνης, ως διανοούμενος και ανώτερο στέλεχος στα εκπαιδευτικά ζητήματα της χώρας, και μάλιστα στη συγκυρία της οργάνωσης των εκπαιδευτικών θεσμών, έθεσε την προσωπική του σφραγίδα στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι απόψεις και οι δράσεις του μέσα στις συνθήκες που εκδηλώθηκε και του επέτρεψαν να παίξει καθοριστικό ρόλο, τόσο στην καποδιστριακή όσο και στην οθωνική περίοδο, στη θεμελίωση και την παγίωση στην Ελλάδα ενός μοντέλου δημοτικού σχολείου, ορισμένα χαρακτηριστικά του οποίου, όχι μόνο συντηρήθηκαν για έναν περίπου αιώνα, αλλά ανιχνεύονται ακόμη και σήμερα στα σχολεία μας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά
Τα νεανικά χρόνια του Ι.Π. Κοκκώνη
Ο Ι.Π. Κοκκώνης στη Γαλλία
Η εκπαίδευση των Ελλήνων από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι την περίοδο του Καποδίστρια
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ι.Π. Κοκκώνη κατά την καποδιστριακή περίοδο
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ι.Π. Κοκκώνη κατά την περίοδο των Βαυαρών και του Όθωνα
Πηγές – Βιβλιογραφία
Παράρτημα αδημοσίευτων πηγών

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες