εξώφυλλο Η Κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τόμος 1

Η Κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τόμος 1

39,81 35,83

Περιγραφή

Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται εκπαιδευτικά τεκμήρια (εισηγητικές εκθέσεις, διατάγματα, νόμοι κ.λπ.) που αφορούν στην κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών από την ίδρυση του πρώτου Βασιλικού Διδασκαλείου το 1834 μέχρι το 1933.

Περιεχόμενα

Θεωρητικό πλαίσιο ||Η κατάρτιση των δασκάλων πριν από το 1834-1878
Η κατάρτιση των δασκάλων – διδασκαλισσών κατά την περίοδο 1834-1878
Η κατάρτιση των δασκάλων – διδασκαλισσών και νηπιαγωγών ||Η πολυτυπία των Διδασκαλείων κατά την περίοδο 1913-1929
Τα πολυτάξια Διδασκαλεία ενιαίου τύπου κατά την περίοδο 1929-1933
Τα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών
Τεκμήρια

[Περισσότερα...]

Η Κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τόμος 1

39,81 35,83