Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Επιμόρφωση και η Μετεκπαίδευση των Δασκάλων – Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στο Νεοελληνικό Κράτος

44,78 40,30

Η Επιμόρφωση και η Μετεκπαίδευση των Δασκάλων – Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στο Νεοελληνικό Κράτος

44,78 40,30

Περιγραφή

Με τον τόμο αυτό ολοκληρώνεται ένα τρίτομο έργο που αφορά στη βασική κατάρτιση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση δασκάλων-διδασκαλισσών και νηπιαγωγών τα τελευταία 170 χρόνια. Όπως και στους δύο τόμους που αναφέρονται στην κατάρτιση δασκάλων – διδασκαλισσών και νηπιαγωγών στα Διδασκαλεία, στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και στις Σχολές Νηπιαγωγών, έτσι και σ’ αυτόν τον τόμο παρατίθενται με χρονολογική σειρά και σχολιάζονται ιστορικά τεκμήρια που αφορούν στην επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των δασκάλων – διδασκαλισσών και νηπιαγωγών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Συγκεντρωτικός πίνακας τεκμηρίων
Τεκμήρια

[Περισσότερα...]