Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τόμος 2

39,81 35,83

Η Κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τόμος 2

39,81 35,83

Περιγραφή

Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται εκπαιδευτικά τεκμήρια (εισηγητικές εκθέσεις, διατάγματα, νόμοι κ.λπ.) που αφορούν στην κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών από την ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών το 1933 μέχρι την οριστική του κατάργηση το 1990.

Περιεχόμενα

Οι παιδαγωγικές ακαδημίες και οι σχολές νηπιαγωγών, διαμόρφωση αντιλήψεων και ξενικές επιδράσεις
Η πρώτη περίοδος θεσμοθέτησης και λειτουργίας των παιδαγωγικών ακαδημιών 1933-1936
Η περίοδος του φασισμού 1936-1940
Το "Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας" του ΕΑΜ και η κατάρτιση των δασκάλων
Η κατάρτιση των νηπιαγωγών από το 1933 μέχρι το 1956
Η περίοδος της πρώτης στασιμότητας: από την απελευθέρωση μέχρι την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964
Η εκσυγχρονιστική προσπάθεια του 1964
Η περίοδος της ανατροπής 1967-1974
Η κατάρτιση των νηπιαγωγών από το 1956 μέχρι το 1971: από τα διδασκαλεία νηπιαγωγών στις ανώτερες σχολές νηπιαγωγών
Η ειδική παιδαγωγική ακαδημία Θεσσαλονίκης
Η περίοδος της δεύτερης στασιμότητας: 1974-1981
Ο καθυστερημένος εκσυγχρονισμός του 1984, η κατάργηση των παιδαγωγικών ακαδημιών και η ίδρυση των πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων
Συγκεντρωτικός πίνακας τεκμηρίων

[Περισσότερα...]