Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Φωνητική Συνειδητοποίηση και Διόρθωση Παιδιών Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

11,95 10,76

Φωνητική Συνειδητοποίηση και Διόρθωση Παιδιών Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

11,95 10,76

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32131
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-085-0
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2003
  • Κωδ. καταλόγου:
   402085
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   199
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εξηγεί τις βασικές αρχές της φωνητικής, της φωνολογίας καθώς και της φωνητικής/φωνολογικής διόρθωσης, ενώ παράλληλα εμπεριέχει πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία απόκτησης της γλώσσας. Απευθύνεται σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων ή Τμημάτων ΤΕΙ λογοθεραπείας που μελετούν ζητήματα διόρθωσης της άρθρωσης και προφοράς, σε ειδικούς, π.χ. ψυχολόγους, που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τη φωνολογική δομή της Ελληνικής για να αντιμετωπίσουν πληρέστερα περιπτώσεις προβλημάτων λόγου, ή λογοθεραπευτές, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις γύρω από ζητήματα φωνητικής άρθρωσης και φωνολογίας ή θεωριών φωνητικής διάρθρωσης. Μπορεί, τέλος, να φανεί χρήσιμο σε καθηγητές ξένων γλωσσών που επιθυμούν να δώσουν έμφαση σε ζητήματα ορθής προφοράς ή σε παιδαγωγούς προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με δραστηριότητες που οξύνουν τη φωνολογική συνειδητοποίηση, εξασκούν την άρθρωση των μαθητών τους και διευκολύνουν την προετοιμασία για την ανάγνωση και τη γραφή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Φωνητική: Στόχοι του κεφαλαίου, Ορίζοντας τη φωνητική, Ακουστική φωνητική: η φυσική υπόσταση των ήχων, Η αρθρωτική φωνητική, Περίληψη, Σημαντική ορολογία, Προτεινόμενη βιβλιογραφία, Αξιολογείστε τι κατανοήσατε
Φωνολογία: Στόχοι του κεφαλαίου, Ορίζοντας τη φωνολογία, Αλλόφωνο, Διακριτικά χαρακτηριστικά, Φωνολογικές αντιθέσεις, Ουδετέρωση και αρχιφώνημα, Η φωνολογική ανάλυση μιας γλώσσας, Πάθη φωνημάτων, Περίληψη, Σημαντική ορολογία, Προτεινόμενη βιβλιογραφία, Αξιολογείστε τι κατανοήσατε
Φωνητική και φωνολογική απόκτηση: Στόχοι του κεφαλαίου, Ορίζοντας τη φωνητική και φωνολογική απόκτηση, Κινητικός έλεγχος των αρθρωτών, Ψυχοκινητικές προϋποθέσεις του λόγου, Φωνολογικά λάθη, Παράλειψη/προσθήκη τμημάτων, Περίληψη, Σημαντική ορολογία, Προτεινόμενη βιβλιογραφία, Αξιολογείστε τι κατανοήσατε
Μέθοδοι διόρθωσης:Στόχοι του κεφαλαίου, Ορίζοντας τη διορθωτική φωνητική, Η αρθρωτική διορθωτική φωνητική, Η προφορικο-τονική μέθοδος, Κλινική φωνολογία και φωνολογική θεραπεία, Περίληψη, Σημαντική ορολογία, Προτεινόμενη βιβλιογραφία, Αξιολογείστε τι κατανοήσατε
Ένα επικοινωνιακό μοντέλο φωνητικής συνειδητοποίησης και διόρθωσης: Στόχοι του κεφαλαίου, Φωνητική και φωνολογία στην υπηρεσία της διόρθωσης, Ανάγκη για ένα επικοινωνιακό μοντέλο φωνητικής συνειδητοποίησης και διόρθωσης, Αρχές διόρθωσης, Στάδια διόρθωσης, Το στάδιο της αξιολόγησης του λόγου των παιδιών, Το στάδιο της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα αρθρωτικά και προσωδιακά χαρακτηριστικά της γλώσσας, Το στάδιο της ακουστικής διάκρισης των ήχων μέσα από το παιχνίδι, Ασκήσεις ακουστικής διάκρισης, Το στάδιο της προετοιμασίας για την άρθρωση, Μερικές ιδέες για ασκήσεις, Το στάδιο της ενσωμάτωσης των αρθρωτικών κινήσεων και της εξάσκησης, Το στάδιο της αντιστοίχισης φθόγγου και γραπτής αναπαράστασης, Περίληψη, Σημαντική ορολογία, Προτεινόμενη βιβλιογραφία, Αξιολογείστε τι κατανοήσατε
Ευρετήριο
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες