Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εργασιακές Σχέσεις

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εργασιακές Σχέσεις

25,03 22,53

In stock
Προβληματισμοί και αναζητήσεις σε εθνικό και διευρωπαϊκό πεδίο

25,03 22,53

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31426
Εκδόσεις:  
Τόμος:   93
ISBN:   978-960-01-0996-6
Έκδοση:   1η, Φεβρουάριος 2004
Κωδ. καταλόγου:   9551214
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   390

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Οι εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο και ανομοιογενές σύνολο ρυθμίσεων και πρακτικών, με έντονα τα εθνικά χαρακτηριστικά, και κινούνται ανάμεσα στην κοινωνική σύγκλιση και τη γενική απορύθμιση, κάτω από την πίεση των παροχών και των δεσμεύσεων της νέας αγοράς. Έτσι, η σημασία για τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη των διακηρύξεων της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης για πλήρη απασχόληση, υψηλή ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας, κοινωνική συνοχή, ατομική ευημερία κλπ., εξαρτάται σε τελική ανάλυση από τις απαντήσεις που δίνονται σε ερωτήματα όπως το πώς αυτές οι επιδιώξεις προωθούνται και υλοποιούνται και ποιων τελικά τα συμφέροντα υπηρετούν. Είναι μέσα σ’ αυτό το ιδεολογικό και εξόχως πολιτικό και συγκρουσιακό πλαίσιο που σήμερα επιχειρείται η αναπροσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στην πορεία οικοδόμησης της σύγχρονης ενιαίας Ευρώπης.
Η ανάλυση των κειμένων επικεντρώνεται στην επίδραση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων, καθώς και στις δεσμεύσεις που τα δεύτερα δημιουργούν στην ίδια την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα άρθρα του τόμου αναλύουν τα επιμέρους θέματά τους σε ένα πλαίσιο του χαρακτηρίζεται από την ένταση ανάμεσα στο εθνικό και το ευρωπαϊκό, τον προβληματισμό για το επιδιωκόμενο στις εργασιακές σχέσεις αλλά και από την ίδια την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, την κυριαρχία του δεσποτισμού της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας, την ανάγκη για κοινωνική ρύθμιση και συμμετοχή, την πίεση για εγκαθίδρυση ευελιξιών στην αγορά εργασίας αλλά και τη διασφάλιση της απασχόλησης ως κατοχυρωμένου ιστορικά κοινωνικού δικαιώματος των εργαζομένων.

Περιεχόμενα

Πίνακες και διαγράμματα
Πρόλογος
Συντομογραφίες
Εισαγωγή: Η προβληματική των εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη, Α.Μ. – Σ.Κ.
Εξευρωπαϊσμός ή διάβρωση των εργασιακών σχέσεων; R.H.
Ρύθμιση της αγοράς εργασίας, μεταξύ βιομηχανικής δημοκρατίας [Περισσότερα…]