Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

4,48 4,03

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

4,48 4,03

Περιγραφή

Η συλλογή των κειμένων στον τόμο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έτσι όπως προκύπτει από τις διατάξεις της Συνθήκης, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα κείμενα πολιτικής της Ε.Ε., προσφέροντας μια συνολική εικόνα της πολιτικής που διαμορφώνεται και των ευρύτερων τάσεων που αναπτύσσονται. Απευθύνεται, έτσι, κατά κύριο λόγο, σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και σε εκείνους που ασχολούνται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη διαμόρφωση και την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας. Οι μεν πρώτοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το πολιτικό πλαίσιο όπου εντάσσονται το κοινοτικό πρόγραμμα και οι συναφείς προς αυτό δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν, ενώ στους δεύτερους προσφέρεται μια ένδειξη του γενικότερου κλίματος αλλά και των τάσεων όπου κινείται, και θα εξακολουθεί να κινείται, η εθνική μας εκπαιδευτική πολιτική.

Περιεχόμενα

Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το θεσμικό πλαίσιο: Συνθήκη περί ιδρύσεως, Πρόγραμμα Σωκράτης, Επαγγελματικής κατάρτιση, "Νεολαία για την Ευρώπη", Tempus II Γενικό Σύστημα Αναγνώρισης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης
Κατάρτιση προγράμματος συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης
Η πολιτική
Λευκό βιβλίο
Κατευθυντήριες γραμμές για κοινοτική δράση στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης
Αναγνώριση των διπλωμάτων για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς
Πράσινη βίβλος
Λευκό βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες