Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

4,48 4,03

In stock
Βασικά κείμενα για την παιδεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση

4,48 4,03

Προβολή καλαθιού
Εκδόσεις:  
Τόμος:   46
ISBN:   978-960-01-0635-5
Έκδοση:   3η ανατύπωση, Ιανουάριος 2005 || 1η, Σεπτέμβριος 1996
Κωδ. καταλόγου:   551161
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   301

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η συλλογή των κειμένων στον τόμο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έτσι όπως προκύπτει από τις διατάξεις της Συνθήκης, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα κείμενα πολιτικής της Ε.Ε., προσφέροντας μια συνολική εικόνα της πολιτικής που διαμορφώνεται και των ευρύτερων τάσεων που αναπτύσσονται. Απευθύνεται, έτσι, κατά κύριο λόγο, σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και σε εκείνους που ασχολούνται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη διαμόρφωση και την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας. Οι μεν πρώτοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το πολιτικό πλαίσιο όπου εντάσσονται το κοινοτικό πρόγραμμα και οι συναφείς προς αυτό δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν, ενώ στους δεύτερους προσφέρεται μια ένδειξη του γενικότερου κλίματος αλλά και των τάσεων όπου κινείται, και θα εξακολουθεί να κινείται, η εθνική μας εκπαιδευτική πολιτική.

Περιεχόμενα

Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το θεσμικό πλαίσιο: Συνθήκη περί ιδρύσεως, Πρόγραμμα Σωκράτης, Επαγγελματικής κατάρτιση, "Νεολαία για την Ευρώπη", Tempus II Γενικό Σύστημα Αναγνώρισης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας [Περισσότερα…]