Επιστημονική Έρευνα

Επιστημονική Έρευνα

15,93 14,34

In stock
Θεωρία και εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες

15,93 14,34

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31408
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-8041-89-9
Έκδοση:   2η ανατύπωση, Δεκέμβριος 2004 (1η έκδοση, Απρίλιος 2001)
Κωδ. καταλόγου:   804189
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   270

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο οι συγγραφείς θέτουν ως στόχο να παρουσιάσουν τις τεχνικές συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας, καθώς και τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ της κοινωνικής έρευνας, της κοινωνικής θεωρίας και των κοινωνικών προβλημάτων. Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι σχέσεις της κοινωνικής επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας, παρουσιάζονται οι βασικότερες μεθοδολογικές θεωρίες, οι επιστημονικές αρχές στις οποίες βασίζεται η μεθοδολογία και οι διαδικασίες διατύπωσης της επιστημονικής υπόθεσης της έρευνας. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα προβλήματα που παρουσιάζει η μέτρηση των παρατηρήσεων στις κοινωνικές έρευνες και οι σχέσεις της μεθόδου με τις διάφορες τεχνικές συλλογής των δεδομένων. Γίνεται αναλυτική αναφορά στην έρευνα πεδίου , στις τεχνικές και τις φάσεις εξέλιξης της, όπως και στα θέματα ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων που προκύπτουν από αυτήν. Στο τρίτο μέρος αναλύονται οι βασικές στατιστικές τεχνικές που σχετίζονται με την έρευνα, δηλαδή οι τεχνικές δειγματοληψίας, στατιστικών σφαλμάτων, στατιστικής ανάλυσης και παρουσίασης των δεδομένων.

Περιεχόμενα

Κοινωνικές επιστήμες και μέθοδος
Γενικές αρχές επιστημολογίας
Επιστημονική υπόθεση και έρευνα
Μέθοδοι και μέτρηση των παρατηρήσεων στην κοινωνική έρευνα
Τεχνικές συλλογής των δεδομένων
Η έρευνα πεδίου στις κοινωνικές επιστήμες
Τεχνικές [Περισσότερα…]