Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παγκοσμιοποίηση και Αγροτική Ανάπτυξη

15,93 14,34

Παγκοσμιοποίηση και Αγροτική Ανάπτυξη

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31926
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-7643-89-6
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   643895
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   251
Περιγραφή

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου γίνεται αναφορά στη γενική εικόνα της σχέσης ανάπτυξης – υπανάπτυξης στο πλαίσιο της διεθνοποίησης καθώς και σε ορισμένες όψεις της εθνικής υπανάπτυξης στο διεθνές περιβάλλον. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για να εξηγηθούν τα φαινόμενα τα οποία αφορούν τον γεωργικό τομέα στις εθνικές και διεθνείς του διαστάσεις. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι ιδιομορφίες του αγροτικού τομέα περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της διεθνοποίησης στη γεωργία και τη γεωργική πολιτική της Ε.Ε.

Περιεχόμενα

Διαδικασίες κοινωνικής μεταλλαγής
Λειτουργίες υπανάπτυξης
Αγροτική παραγωγή και καπιταλιστική αγορά
Μορφές οργάνωσης εργασίας στην αγροτική κοινωνία
Κοινωνική στρωμάτωση
Επιπτώσεις της διεθνοποίησης στην γεωργία. Το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράρτημα Πινάκων
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες