Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Επιστημολογικές Αρχές της Προσχολικής Αγωγής

19,91 17,92

Επιστημολογικές Αρχές της Προσχολικής Αγωγής

19,91 17,92

Περιγραφή

Το γεγονός ότι στην κοινωνική ζωή είναι πολιτική αποτελεί ενδεχομένως κάτι αυτονόητο και συνεπώς κάθε παρέμβαση στη σχολική ζωή πρέπει να εξετάζεται έτσι, ώστε να γίνουν κατανοητές οι φανερές και οι λανθάνουσες ιδεολογικές επιδιώξεις. Από τον κανόνα αυτό δεν ξεφεύγει ασφαλώς ούτε το Νηπιαγωγείο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να είναι σε θέση να τοποθετούν τη δράση τους σε ιδεολογικό πλαίσιο, προσπαθώντας να ανταποκριθούν συνειδητά και εποικοδομητικά στις υποχρεώσεις τους. Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η αναζήτηση των επιστημολογικών θέσεων και αρχών που διαμορφώνουν την προσχολική Εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, τόσο στη συνειδητοποίηση των παραγόντων που παρεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό του έργο, όσο και στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί με διερεύνηση του παρόντος, μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Κύριες επιστημολογικές κατευθύνσεις που συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση
Το μεθοδολογικό πρόβλημα
Παιδαγωγικές προεκτάσεις της επιστημολογίας
Η διαμόρφωση της προσχολικής αγωγής με βάση τις ποικίλες παιδαγωγικές θεωρίες
Θεωρίες αναλυτικών προγραμμάτων
Μοντέλα αναλυτικών προγραμμάτων
Τεχνικές σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων
Αναλυτικά προγράμματα της προσχολικής εκπαίδευσης
Το αναλυτικό πρόγραμμα του ελληνικού νηπιαγωγείου
Ανακεφαλαίωση
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο κυρίων ονομάτων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες