Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

8,21 7,39

Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

8,21 7,39

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται βασικά ζητήματα του θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, αναλύει και οριοθετεί την έννοια της επιμόρφωσης, αναδυκνύει την αναγκαιότητά της, συστηματοποιεί την οργάνωσή της και παρουσιάζει τον ορθολογικό σχεδιασμό κάθε επιμορφωτικού προγράμματος. Απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση, σε στελέχη φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, σε όσους θα ήθελαν να πληροφορηθούν για τις εξελίξεις στο χώρο της επιμόρφωσης και γενικότερα σε κάθε εκπαιδευτικό, εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενο.

Περιεχόμενα

Η επιμόρφωση τω εκπαιδευτικών: εννοιολογικό πλαίσιο
Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: διεθνείς εμπειρίες οργάνωσης
Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης

[Περισσότερα...]