Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ηθική Αγωγή στο Επίκεντρο

7,00 6,30

Ηθική Αγωγή στο Επίκεντρο

7,00 6,30

  • Κωδ. Ευδόξου:
   86055922
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1986-2
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557356
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   20,5 x 14
  • Σελίδες:
   105
Περιγραφή

Όλοι οι άνθρωποι έχουν υψηλά ηθικά ιδανικά. Αλλά γιατί τότε υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο, τόση βία και τόσοι πόλεμοι, τόση εξαπάτηση και τόση διαφθορά; Στο συγκεκριμένο βιβλίο τονίζεται ότι στην ανθρωπότητα δεν υπάρχει έλλειψη ιδανικών, αξιών ή και προσανατο¬λισμών, αλλά έλλειψη ηθικής ικανότητας. Αυτή είναι η ικανότητα να επιλύεις τα προβλήματα και τις συγκρούσεις με ειρηνικό τρόπο, μέσω της «ανοικτής» σκέψης και της ελεύθερης συζήτησης με τους άλλους, κι όχι με τη βία, την εξαπάτηση και άλλα ανήθικα μέσα. Ακόμη, ο συγγραφέας παρουσιάζει το πώς μπορεί κανείς, αξιοποιώντας την Κωνστανδιανή Μέθοδο Συζήτησης ¬Δι-λημμάτων-ΚΜΣΔ (Konstanzer Methode der Dilemma Diskussion – KMDD) να υποστηρίξει αποτελεσματικά και υπεύθυνα την ηθική ικανότητα στο σχολείο αλλά και αλλού.
Σε μια δημοκρατική κοινωνία απαιτείται μια ποικιλία δεξιοτήτων και γνώσεων για τη ζωή. Αλλά καμία από αυτές τις δεξιότητες και τις γνώσεις δεν είναι τόσο σημαντική όσο η ηθική ικανότητα, που είναι και το επίκεντρο του βιβλίου. Επίσης, σχεδόν καμία μέθοδος δεν είναι πιο αποτελεσματική και όμως τόσο λίγο χρονοβόρα όπως η ΚΜΣΔ (KMDD).

Περιεχόμενα

Ηθική εκπαίδευση με λίγα λόγια
Πρόλογος της επιμελήτριας για την ελληνική έκδοση
Γιατί ηθική αγωγή;
Το ηθικό ιδεώδες της δημοκρατίας και η φύση του ανθρώπου
Πώς μπορεί να υποστηριχθεί η ηθική ικανότητα αποτελεσματικά και υπεύθυνα;
Τελικές σκέψεις
Γλωσσάρι
Βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές προτάσεις

[Περισσότερα...]