Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διδακτική των Μέσων

22,89 20,60

Διδακτική των Μέσων

22,89 20,60

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31210
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1123-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557126
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   16 x 23
  • Σελίδες:
   295
Περιγραφή

Όπως ο 19ος αιώνας ήταν η εποχή της παράδοσης και της συγκρότησης της επιστημονικής γνώσης και ο 20ός της λειτουργικότητας, της θεμελίωσης και της σταθεροποίησης της γνώσης σε επιστημονικούς κλάδους, έτσι ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την επικοινωνία και πιο συγκεκριμένα από την κινητικότητα της πληροφορίας και τη διαχείριση της γνώσης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται τώρα στην επικοινωνία και κατ’ επέκταση στη «Διδακτική». Με σημείο εκκίνησης αυτή τη διατύπωση πραγματεύεται το παρόν βιβλίο τα «Νέα Μέσα» και τις θεσμοποιημένες επικοινωνιακές διαδικασίες που συνδέονται με αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώνεται μια σειρά προβληματισμών, όπως:
• Πώς είναι δυνατό να καταστεί δυνατή η αναστοχαστική επεξεργασία της γνώσης με τη βοήθεια των νέων μέσων;
• Ποιες οργανωτικές δομές πρέπει να διασφαλιστούν ως αναγκαία προϋπόθεση;
• Ποιες μιντιακές ικανότητες και δεξιότητες (Medienkompetenz) χρειάζονται παιδιά και ενήλικες;
Οι Kron και Σοφός εξετάζουν κεντρικά ερωτήματα τα οποία καθίστανται επίκαιρα και επιτακτικά όσο ποτέ στο παρελθόν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που έχει καθοριστικά μεταλλαχτεί κάτω από την επίδραση των μέσων επικοινωνίας και της πληροφορίας. Το ανά χείρας βιβλίο εισάγει στο κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο σχέσης των μέσων και της Διδακτικής των Μέσων. Στο επίκεντρο της εργασίας εντοπίζονται τα Νέα Μέσα. Με αυτό το θεμελιώδες και συνάμα κριτικό βιβλίο εξετάζουν οι συγγραφείς τη σημασία, τις δυνατότητες και τους κινδύνους των Νέων Μέσων εντός μιας σύγχρονης Διδακτικής.. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντι στα μέσα μόνο όταν οι εκπαιδευτικές προσφορές, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο διαμεσολαβητικής δομής, εγγίζουν τα ενδιαφέροντα και πλαισιώνουν το βιόκοσμό τους. Η επιλογή του μέσου αποτελεί μόνο μία παράμετρο μεταξύ πολλών άλλων. Με πολλά παραδείγματα εικονογραφούνται οι αναλύσεις, ενώ τα ίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο διαφορετικών μαθησιακών καταστάσεων ως υλικό αφόρμησης. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων και τύπων, σε διδάσκοντες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, σε φοιτητές των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σχολών και κυρίως των παιδαγωγικών επιστημών με κατεύθυνση σπουδών (Διδακτορικό, μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης, Δίπλωμα), καθώς επίσης και σε αντιπροσώπους εταιρειών που παράγουν εκπαιδευτικά λογισμικά και χρειάζονται πληροφόρηση σε θέματα διδακτικού σχεδιασμού ή χρήσης των νέων μέσων στο σχολείο.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή της ελληνικής έκδοσης
Εισαγωγή
Foreword
Οδηγίες εργασίας με το βιβλίο αυτό
Τα νέα μέσα στον κοινωνικό διάλογο
Ο προσδιορισμός της διδακτικής των μέσων ως επιστημονικός κλάδος
Η ικανότητα και δεξιότητα στα μέσα ως το βασικό εφόδιο
Η μάθηση στο πλαίσιο της διδασκαλίας
Η διδασκαλία και η μάθηση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο
Τα νέα μέσα στην εργασία με το πρόγραμμα σπουδών
Ευχαριστίες
Παράρτημα: Γλωσσάριο, Βιβλιογραφία, Σχολιασμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

[Περισσότερα...]