Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διοικητική Λογιστική

62,70 56,43

Διοικητική Λογιστική

62,70 56,43

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31221
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1272-6
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550568
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   692
Περιγραφή

Διοικητική Λογιστική είναι ο κλάδος της Λογιστικής που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, τη συγκέντρωση, την ανάλυση, την επεξεργασία και την παρουσίαση δεδομένων Χρηματοοικονομικού ή μη χαρακτήρα ώστε να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εντός των ορίων αυτής καθώς και για την εξασφάλιση της κατάλληλης και ορθολογικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων. Το παρόν βιβλίο αποσκοπεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σημερινών φοιτητών και αυριανών στελεχών σε θέματα Διοικητικής Λογιστικής. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών ενός κλάδου που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις σε ένα ανταγωνιστικό και αβέβαιο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά του βιβλίου “Διοικητική Λογιστική για Προγραμματισμό και Έλεγχο” είναι:
– ευρεία χρήση παραδειγμάτων
– εκτενής αναφορά στην πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία του χώρου της Διοικητικής Λογιστικής
– σύνδεση της θεωρίας με πρακτικά ζητήματα
– ολοκλήρωση της ύλης της Διοικητικής Λογιστικής με θέματα από συγγενείς επιστήμες όπως η Οικονομική Ανάλυση, το Management και η Στρατηγική.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
1. Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική
2. Κόστος-Βασικές έννοιες
3. Συμπεριφορά κόστους
4. Μέθοδοι κοστολόγησης
5. Οριακή κοστολόγηση
6. Κοστολόγηση βάσει των δραστηριοτήτων
7. Διοικητικός έλεγχος και διοικητική λογιστική
8. Ανάλυση κόστους-όγκου δραστηριότητας-κέρδους
9. Λήψη βραχυπροθέσμων αποφάσεων
10. Αποφάσεις τιμολόγησης
11. Εισαγωγή στους προϋπολογισμούς
12. Κατάρτιση γενικού προϋπολογισμού
13. Ανάλυση αποκλίσεων
14. Αποκεντρωμένες δομές διοίκησης
15. Ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση
16. Αξιολόγηση κέντρων επένδυσης
17. Αμοιβές στελεχών και μέτρηση απόδοσης
18. Επιχειρησιακή ηθική και Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης
19. Στρατηγικό management
20. Προϋπολογισμός επενδύσεων
21. Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας
22. Ορθολογικές θεωρίες: ενδεχομενική θεωρία
23. Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις
24. Κριτικές θεωρίες για τη Διοικητική Λογιστική
Παράρτημα.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες