Διοικητική Λογιστική

62,70 56,43

In stock
για προγραμματισμό και έλεγχο

62,70 56,43

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31221
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1272-6
Έκδοση:   1η, Ιανουάριος 2009
Κωδ. καταλόγου:   9550568
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   692

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Διοικητική Λογιστική είναι ο κλάδος της Λογιστικής που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, τη συγκέντρωση, την ανάλυση, την επεξεργασία και την παρουσίαση δεδομένων Χρηματοοικονομικού ή μη χαρακτήρα ώστε να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εντός των ορίων αυτής καθώς και για την εξασφάλιση της κατάλληλης και ορθολογικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων. Το παρόν βιβλίο αποσκοπεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σημερινών φοιτητών και αυριανών στελεχών σε θέματα Διοικητικής Λογιστικής. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών ενός κλάδου που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις σε ένα ανταγωνιστικό και αβέβαιο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά του βιβλίου “Διοικητική Λογιστική για Προγραμματισμό και Έλεγχο” είναι:
– ευρεία χρήση παραδειγμάτων
– εκτενής αναφορά στην πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία του χώρου της Διοικητικής Λογιστικής
– σύνδεση της θεωρίας με πρακτικά ζητήματα
– ολοκλήρωση της ύλης της Διοικητικής Λογιστικής με θέματα από συγγενείς επιστήμες όπως η Οικονομική Ανάλυση, το Management και η Στρατηγική.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
1. Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική
2. Κόστος-Βασικές έννοιες
3. Συμπεριφορά κόστους
4. Μέθοδοι κοστολόγησης
5. Οριακή κοστολόγηση
6. Κοστολόγηση βάσει των δραστηριοτήτων
7. Διοικητικός έλεγχος και διοικητική λογιστική
8. [Περισσότερα…]