Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα

34,83 31,35

Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα

34,83 31,35

  • Κωδ. Ευδόξου:
   22805807
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-421-6
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2012
  • Κωδ. καταλόγου:
   402421
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   389
Περιγραφή

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας στοχεύει στην εμπέδωση της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων δια μέσου εφαρμογών και της χρήσης ηλεκτρovικώv υπολογιστών. Απευθύνεται σε σπουδαστές και στελέχη επιχειρήσεων που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις στα οικονομικά, χρηματοοικονομικά, στατιστικά και λογιστική. Η έμφαση του βιβλίου είναι στην τέχνη της κατασκευής υποδειγμάτων γενικότερα, και χρηματooικovoμικώv υποδειγμάτων ειδικότερα. Η εφαρμογή των υποδειγμάτων γίνεται με τη χρήση ενός εύχρηστου λογισμικού όπως είναι το EXCEL.
Η πρότερη γνώση του EXCEL δεν είναι απαραίτητη καθώς η χρήση του αναπτύσσεται σταδιακά μέσα από τα υποδείγματα και τα παραδείγματα που προσφέρονται άπλετα στο βιβλίο. Το βιβλίο διαφέρει από άλλα εγχειρίδια μαθηματικών υποδειγμάτων καθώς προάγει τον απλό τρόπο κατασκευής των υποδειγμάτων και όχι την πολυπλοκότητα των μαθηματικών εκφράσεων. Τα υποδείγματα δεν υποκαθιστούν τις αποφάσεις αλλά τις στηρίζουν με την ανάλυση που προσφέρουν και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε μεταβολές των υποθέσεων ενώ αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα κατά την παρουσίαση σχεδίων και προτάσεων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Υποδείγματα, θεωρίες και το χρηματοοικονομικό στέλεχος
Η γραφική κατασκευή υποδειγμάτων
Η μαθηματική κατασκευή υποδειγμάτων
Επίσημη γλώσσα υποδειγματισμού
Προχωρημένα παραδείγματα υποδειγματισμού
Τα υποδείγματα στην υπηρεσία του χρηματοοικονομικού στελέχους
Προβλέψεις
Διαχείριση βραχυπρόθεσμου ενεργητικού: Η διαχείριση διαθεσίμων
Λογιστικές καταστάσεις και χρηματοοικονομική ανάλυση
Ο προγραμματισμός των χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας
Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός
Ο υποδειγματισμός στην αντιμετώπιση της αβεβαιότητας
Οι πιθανοκατανομές στην υπηρεσία του υποδειγματισμού
Προσομοίωση Monte Carlo
Υποδειγματισμός αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Εφαρμοσμένα υποδείγματα στην υπηρεσία λήψης αποφάσεων
Παράρτημα Α
Παράρτημα Β.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες