Αποτίμηση Επιχειρήσεων

36,00 32,40

In stock

36,00 32,40

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   68393276
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1872-8
Έκδοση:   1η, Ιούλιος 2017
Κωδ. καταλόγου:   9550616
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   595

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η αποτίμηση επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις δυσκολότερες και πιο αμφισβητούμενες διαδικασίες και εργασίες της χρηματοοικονομικής, λογιστικής και διοικητικής επιστήμης. Το βιβλίο απαντά στα βασικότερα προβλήματα και ερωτήματα σχετικά με την ακολουθούμενη μεθοδολογία και δίνει πρακτικές λύσεις. Παράλληλα δίνεται η απαιτούμενη θεωρητική χρηματοοικονομική και λογιστική υποστήριξη της διαδικασίας και μεθοδολογίας.
Σκοπός του βιβλίου είναι η κατάθεση ενός πρακτικού οδηγού, η περιγραφή των σύγχρονων μεθοδολογιών, η ανάπτυξη της κρίσης του αναγνώστη για την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, καθώς και η ανάπτυξη της δυνατότητας χρήσης των πληροφοριών που θα παραχθούν για τη λήψη αποφάσεων. Η επιλογή αυτή έγινε γιατί οι βασικές χρηματοοικονομικές θεωρίες και πρακτικές καλύπτονται εκτενώς από εξαιρετικά βιβλία, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ενώ για τη μεθοδολογική κάλυψη του γνωστικού πεδίου της αποτίμησης επιχειρήσεων και κυρίως της πρακτικής δεν υπάρχει διαθέσιμο (στην ελληνική γλώσσα) βιβλίο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Συντομογραφίες
H Αξία της Αξίας
Αποτίμηση Επιχειρήσεων: Εισαγωγή
«Δημιουργική» Λογιστική, Εσωτερικός Έλεγχος, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Λογαριασμοί και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κόστος Κεφαλαίου – WACC
[Περισσότερα…]