Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

27,00 24,30

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

27,00 24,30

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94690201
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2163-6
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2020
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550634
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   503
Περιγραφή

Γιατί αυτό το βιβλίο; Το ερώτημα αυτό τίθεται κάθε φορά που ένα νέο βιβλίο προστίθεται στο ράφι του βιβλιοπωλείου.
Πρώτον, το βιβλίο αυτό εστιάζει στις αποφάσεις που λαμβάνει το χρηματοοικονομικό στέλεχος στην οικονομική διεύθυνση της επιχείρησης και δεν φιλοδοξεί να καλύψει όλο το εύρος της χρηματοοικονομικής. Ως εκ τούτου δεν βομβαρδίζει τον αναγνώστη με όλη τη θεματολογία της χρηματοοικονομικής ούτε τον αποσυντονίζει, αλλά τον βοηθά να αντιληφθεί τα θέματα που αφορούν την οικονομική διεύθυνση και να γνωρίσει τα εργαλεία και τις μεθόδους για να τα αντιμετωπίσει.
Δεύτερον, το βιβλίο αυτό είναι σύγχρονο, γραμμένο σε απλή γλώσσα με βάση τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης της χρηματοοικονομικής, με παραδείγματα που αντλούνται όχι από τις ΗΠΑ ή άλλη χώρα του εξωτερικού αλλά από τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους νόμους και τις πρακτικές που ακολουθούνται στη χώρα μας, την ελληνική οικονομία και το ελληνικό χρηματιστήριο. Με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης κατανοεί τη λειτουργία της επιχείρησης στο ελληνικό περιβάλλον και την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων εντός αυτού.
Τρίτον, το βιβλίο εισάγει την καινοτομία να αναδείξει αφενός τα θεμέλια και τις αρχές στις οποίες βασίζονται οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις και αφετέρου να αναπτύξει τους μηχανισμούς διαχείρισης των κινδύνων που προσφέρονται εντός της επιχείρησης, με τη βοήθεια των τραπεζών ή με τη χρήση παραγώγων συμβολαίων. Στη σημερινή εποχή της πολυπλοκότητας και της αλληλεξάρτησης πολλών παραγόντων, η ολιστική αντιμετώπιση των κινδύνων προσθέτει αξία στην επιχείρηση και το βιβλίο αυτό βοηθά τον αναγνώστη να την εφαρμόσει. Απευθύνεται στους φοιτητές των πανεπιστημιακών προγραμμάτων οικονομικών τμημάτων και τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικής, καθώς και σε στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης επιχειρήσεων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγικό σημείωμα
Η δομή για χρηματοοικονομικές αποφάσεις
Απόδοση και επενδυτικός κίνδυνος
Πολιτικές χρηματοοικονομικής στρατηγικής
Πολιτικές διαχείρισης βραχυπρόθεσμων λογαριασμών
Διαχείριση κινδύνων
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες