Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Χρηματοοικονομική Λογιστική

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122087852
  • Εκδόσεις:
  • Έκδοση:
   2021
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
Περιγραφή

Εξοπλίζει τους σπουδαστές της χρηματοοικονομικής λογιστικής με την ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις, παρεμβάλλοντας απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα που πρέπει να τίθενται για κάθε λογιστικό ζήτημα: Πώς γίνεται η λογιστική; Γιατί γίνεται αυτή η λογιστική διαδικασία; Τι σημαίνει για τους χρήστες;

Παρέχει μια σύγχρονη προσέγγιση, καθορίζοντας τη συζήτηση των λογιστικών θεμάτων στο πλαίσιο του τρέχοντος στόχου του IASB για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με τη χρησιμότητα των αποφάσεων. Προσφέρει πλούσια αριθμητικά παραδείγματα και αποσπάσματα από ετήσιες εκθέσεις εν ενεργεία εταιρειών και με τον τρόπο αυτό βελτιώνει την κατανόηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Το τεχνικό υλικό και οι πολύπλοκες έννοιες κατανοούνται εύκολα με τη χρήση σαφών και συνοπτικών εξηγήσεων, που παρουσιάζονται με κατάλληλο ρυθμό και επίπεδο. Οι διαβαθμισμένες ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου και οι πλήρως επεξεργασμένες λύσεις είναι διαθέσιμες βήμα με βήμα έτσι ώστε να οικοδομείται η εμπιστοσύνη του φοιτητή στον εαυτό του και η καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.


Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες