Αναστοχαστικές Προσεγγίσεις σε Τυπικά και Εναλλακτικά Πλαίσια Εκπαίδευσης

11,00 9,90

In stock
Πρακτική άσκηση και αναστοχασμός σε πανεπιστημιακά τμήματα επιστημών εκπαίδευσης και αγωγής

11,00 9,90

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   102071709
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-2238-1
Έκδοση:   1η, Ιούνιος 2021
Κωδ. καταλόγου:   9557408
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   237

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και σε όποια/ον ανα-στοχάζεται. Φιλοδοξεί να αναδείξει την ιδιαίτερη συμβολή του αναστοχασμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και δη στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης που παρέχεται στα Τμήματα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής. Κύρια επιδίωξη είναι η/ο αναγνώστρια/της να προσεγγίσει την έννοια του αναστοχασμού και τη συμβολή του στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκ-παίδευσης. Παράλληλα, παρουσιάζεται το μοντέλο «Μελέτη Μαθήματος-Lesson Study» και μια μεθοδολογική πρόταση προσαρμοσμένη σε αυτό, καθώς μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση της επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης του (μελλοντικού) εκπαιδευτικού, ως ερευνητή και συνδιαμορφωτή της εκπαιδευτικής πράξης, παρέχοντας εργαλεία ενίσχυσης της στοχαστικο-κριτικής σκέψης. Τέλος, παρουσιάζονται κείμενα μελλοντικών εκπαιδευτικών από εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές πρακτικές σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκπαίδευσης με σκοπό να λειτουργήσουν διαλεκτικά με τον αναγνώστη ωθώντας και ενισχύοντας τον αναστοχασμό του.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
1. Ο αναστοχασμός στο εκπαιδευτικό έργο
2. Ο αναστοχασμός στην πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκπαίδευσης
3. Ο εκπαιδευτικός αναστοχασμός μέσα από το [Περισσότερα…]