Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αναστοχαστικές Προσεγγίσεις σε Τυπικά και Εναλλακτικά Πλαίσια Εκπαίδευσης

11,00 9,90

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Αναστοχαστικές Προσεγγίσεις σε Τυπικά και Εναλλακτικά Πλαίσια Εκπαίδευσης

11,00 9,90

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102071709
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2238-1
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557408
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   237
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και σε όποια/ον ανα-στοχάζεται. Φιλοδοξεί να αναδείξει την ιδιαίτερη συμβολή του αναστοχασμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και δη στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης που παρέχεται στα Τμήματα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής. Κύρια επιδίωξη είναι η/ο αναγνώστρια/της να προσεγγίσει την έννοια του αναστοχασμού και τη συμβολή του στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκ-παίδευσης. Παράλληλα, παρουσιάζεται το μοντέλο «Μελέτη Μαθήματος-Lesson Study» και μια μεθοδολογική πρόταση προσαρμοσμένη σε αυτό, καθώς μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση της επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης του (μελλοντικού) εκπαιδευτικού, ως ερευνητή και συνδιαμορφωτή της εκπαιδευτικής πράξης, παρέχοντας εργαλεία ενίσχυσης της στοχαστικο-κριτικής σκέψης. Τέλος, παρουσιάζονται κείμενα μελλοντικών εκπαιδευτικών από εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές πρακτικές σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκπαίδευσης με σκοπό να λειτουργήσουν διαλεκτικά με τον αναγνώστη ωθώντας και ενισχύοντας τον αναστοχασμό του.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
1. Ο αναστοχασμός στο εκπαιδευτικό έργο
2. Ο αναστοχασμός στην πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκπαίδευσης
3. Ο εκπαιδευτικός αναστοχασμός μέσα από το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης. Μελέτη Μαθήματος-Lesson Study
4. Εφαρμοσμένα παραδείγματα γραπτού αναστοχασμού σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκπαίδευσης
Βιβλιογραφία
Λίγα λόγια για τις συγγραφείς του βιβλίου

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες