Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής

Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής

22,00 19,80

In stock
Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις

22,00 19,80

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31431
Εκδόσεις:  
Τόμος:   97
ISBN:   978-960-01-1033-3
Έκδοση:   1η, Ιανουάριος 2005
Κωδ. καταλόγου:   9551220
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   366

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στόχος των μελετών του περιλαμβάνονται στον παρόντα συλλογικό τόμο είναι η διερεύνηση βασικών ζητημάτων οικογενειακής πολιτικής, και η σύνδεσή τους με τις σύγχρονες θεωρητικές αναφορές και τις τρέχουσες πρακτικές στην Ελλάδα. Το εμπειρικό υλικό της μελέτης συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού ερευνητικού προγράμματος IPROSEC (Improving Policy Responses and Outcomes to Socio-Economic Challenges) με αντικείμενο της αλληλεπίδραση των πολιτικών για την οικογένεια με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων οικογενειών στις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Από τα ερευνητικά ερωτήματα του προγράμματος επελέγησαν εννέα, που συνδέονται με τη χάραξη και την εφαρμογή της οικογενειακής πολιτικής – αυτής της εν πολλοίς άρρητης ελληνικής οικογενειακής πολιτικής. Οι συγγραφείς των αντίστοιχων Κεφαλαίων χρησιμοποίησαν κατά βούληση το εμπειρικό υλικό, όχι απλώς καταθέτοντας τις προσωπικές “αναγνώσεις” τους, αλλά και εντάσσοντάς το στα συμπεράσματα δικών τους σχετικών ερευνών. Τα κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται σε πτυχές της οικογενειακής πολιτικής που άπτονται της δημογραφίας, του συνδυασμού εργασίας και οικογένειας, των ατομικών κύκλων οικογενειακής ζωής, της μονεγονεϊκότητας, της φροντίδας των ηλικιωμένων, των σχέσεων με τους συγγενείς, της απασχόλησης των γυναικών, της κοινωνικής στήριξης της οικογένειας και των προσδοκιών από το Κράτος.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή
Δημογραφικές διαστάσεις των μεταβολών της οικογένειας και των νοικοκυριών στην Ελλάδα – Μια πρώτη προσέγγιση
Εργασία και οικογενειακή ζωή
Ατομικοί κύκλοι οικογενειακής ζωής και κοινωνικές συμβάσεις
Μεταβολές [Περισσότερα…]