Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Βιοστατιστική

34,84 31,36

34,84 31,36

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31148
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1121-9
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550527
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   462
Περιγραφή

Σήμερα, σε όλες σχεδόν τις επιστήμες, η ικανότητα χειρισμού των στατιστικών μεθόδων αποτελεί εξαιρετικής χρησιμότητας εργαλείο για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Ιδιαίτερα για τις επιστήμες της υγείας, η στατιστική ανάλυση αποτελεί ουσιώδες συστατικό της επιστημονικής εκπαίδευσης. Τα περιστατικά δεν είναι κατανοητά χωρίς κάποια θεωρητική ερμηνεία, και οι θεωρίες που δεν επιβεβαιώνονται από τα γεγονότα είναι αναπόδεικτοι ισχυρισμοί με περιορισμένη πρακτική χρησιμότητα.
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση βασικών στατιστικών μεθόδων συλλογής, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων στους χώρους των επιστημών της υγείας. Το βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές, στους ερευνητές, αλλά και στους συντελεστές της υγείας, οι οποίοι, ενώ είναι υποχρεωμένοι επαγγελματικά να μπουν στον κόσμο της Στατιστικής, νιώθουν παράλληλα σχετική ανασφάλεια ως προς την επάρκεια των μαθηματικών τους γνώσεων. Για τον λόγο αυτόν έχουν ελαχιστοποιηθεί οι μαθηματικές αποδείξεις και έχει δοθεί έμφαση στην εφαρμοσμένη προσέγγιση των εννοιών και των μεθόδων, μέσα από την παρουσίαση μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων και πραγματικών εφαρμογών από τους επιμέρους χώρους των επιστημών της υγείας.
Η διδασκαλία των στατιστικών μεθόδων θεωρείται σήμερα επιτυχής μόνο αν συνοδεύεται από παράλληλη εξοικείωση των σπουδαστών με τη χρήση των υπολογιστών και των ενδεδειγμένων στατιστικών πακέτων για την οργάνωση και την ανάλυση των πληροφοριών. Ο γόνιμος συνδυασμός της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης αποτελεί βασική επιδίωξη του παρόντος εγχειριδίου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των επιστημών υγείας
Αναλογίες, ρυθμοί μεταβολής, δείκτες, λόγοι
Οργάνωση και περιγραφή των στατιστικών στοιχείων
ΟΙ βασικοί νόμοι των πιθανοτήτων
Κατανομές πιθανοτήτων διακριτών και συνεχών τυχαίων μεταβλητών
Στατιστική επαγωγή: σημειακές εκτιμήτριες και διαστήματα εμπιστοσύνης
‘Έλεγχοι υποθέσεων
Έλεγχοι υποθέσεων σε ποιοτικές μεταβλητές. Έλεγχοι καλής προσαρμογής
Συσχέτιση
Απλή γραμμική παλινδρόμηση
Πολλαπλή παλινδρόμηση
Λογαριθμική παλινδρόμηση
Ορολογία
Βιβλιογραφία
Παράρτημα στατιστικών πινάκων

[Περισσότερα...]