Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στατιστική για τις Επιστήμες της Υγείας

26,01 23,41

Στατιστική για τις Επιστήμες της Υγείας

26,01 23,41

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0763-7
  • Έκδοση:
   1η, 1998
  • Κωδ. καταλόγου:
   550527
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   317
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση των βασικών στατιστικών μεθόδων συλλογής, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων στους χώρους των επιστημών της υγείας. Το βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές, στους ερευνητές αλλά και στους συντελεστές της υγείας, οι οποίοι, ενώ είναι υποχρεωμένοι επαγγελματικά να μπουν στον κόσμο της Στατιστικής, νιώθουν παράλληλα μια σχετική ανασφάλεια ως προς την επάρκεια των μαθηματικών τους γνώσεων. Για τον λόγο αυτό έχουν ελαχιστοποιηθεί οι μαθηματικές αποδείξεις και έχει δοθεί έμφαση στην εφαρμοσμένη προσέγγιση των εννοιών και των μεθόδων, μέσα από την παρουσίαση μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων και πραγματικών εφαρμογών από τους επιμέρους χώρους των επιστημών της υγείας.

Περιεχόμενα

Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των επιστημών της υγείας
Αναλογίες, ρυθμοί μεταβολής, δείκτες, λόγοι
Οργάνωση και περιγραφή των στατιστικών στοιχείων
Οι βασικοί νόμοι των πιθανοτήτων
Κατανομές πιθανοτήτων διακριτών και συνεχών τυχαίων μεταβλητών
Στατιστική απαγωγή: σημειακές εκτιμήτριες και διαστήματα εμπιστοσύνης
Έλεγχοι υποθέσεων
‘Έλεγχοι υποθέσεων σε ποιοτικές μεταβλητές. Έλεγχοι καλής προσαρμογής
Πίνακες

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες