Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θέματα Μουσικής και Μουσικής Παιδαγωγικής

9,56 8,60

Θέματα Μουσικής και Μουσικής Παιδαγωγικής

9,56 8,60

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31625
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0519-7
  • Έκδοση:
   1η, 1994
  • Κωδ. καταλόγου:
   557160
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   110
Περιγραφή

Γραμμένο για όσους ασχολούνται με τη μουσική και τη μουσική παιδαγωγική το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να εμπλουτίσει τη σχετική βιβλιογραφία και να δώσει ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο γνώσης θίγοντας στο περιεχόμενό του θέματα που αφορούν: α) τη θέση της μουσικής στην εκπαίδευση και τις αρχές που διέπουν τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων μουσικής αγωγής, β) τις ιδέες και αντιλήψεις που κατά καιρούς επεκράτησαν στην ιστορία της μουσικής αγωγής με ιδιαίτερη αναφορά σε σημαντικούς μουσικοπαιδαγωγούς και τα μουσικοπαιδαγωγικά τους συστήματα, γ) τη σημασία της δημιουργικότητας στη μουσική αγωγή, αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού, μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και δ) την έκταση τη έρευνας στη μουσική και στη μουσική αγωγή. Το βιβλίο αν και αποτείνεται κυρίως σε όσους έχει ως λειτούργημά τους την εκπαίδευση του παιδιού στη μο0υσική, εντούτοις, είναι ταυτόχρονα και ένα βιβλίο αναφοράς για όσους ασχολούνται και ενδιαφέρονται για το παιδί.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Μουσική και μουσική αγωγή
Ιστορική αναδρομή. Μουσικοπαιδαγωγοί και μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα
Η έρευνα στη μουσική αγωγή
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες