Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δραματική Έκφραση και Αγωγή του Παιδιού

8,01 7,21

Δραματική Έκφραση και Αγωγή του Παιδιού

8,01 7,21

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32170
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1370-9
  • Έκδοση:
   1η, 1987
  • Κωδ. καταλόγου:
   557118
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   95
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό η συγγραφέας προσπαθεί να παρουσιάσει τις διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης του παιδιού και τις σύγχρονες τάσεις στη Δραματική αγωγή του. Το θέμα αυτό προσελκύει διαρκώς και περισσότερο ενδιαφέρον τόσο στη δημοτική όσο και στη μέση εκπαίδευση, κι έχει σκοπό να βοηθήσει από τη μια στη διάδοση των νέων αντιλήψεων για το ρόλο του δημιουργικού δράματος μέσα στην τάξη και από την άλλη στην εφαρμογή στην πράξη των νέων αυτών ιδεών με την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων. Αυτό προϋποθέτει σημαντική αλλαγή στη στάση των δασκάλων και στον τρόπο αντίληψης του ρόλου τους. Η έκδοση του βιβλίου συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Α΄ έκδοσης
Αντί προλόγου
Εισαγωγικά
Η δραματική έκφραση του παιδιού
Τι είναι το δράμα
Το δράμα στην αγωγή του παιδιού
Εισαγωγή του δράματος στην τάξη
Κίνητρα, μουσική και δράμα
Δραματικές δραστηριότητες
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]