Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Προσχολική Μουσική Αγωγή

7,72 6,95

Προσχολική Μουσική Αγωγή

 • Η επίδραση της μουσικής μέσα από τη διαθεματική μέθοδο διδασκαλίας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών

7,72 6,95

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31993
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0593-6
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Νοέμβριος 2003 ||1η, Δεκέμβριος 1995
  • Κωδ. καταλόγου:
   557158
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   145
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, στηριγμένο πάνω σε πειραματική έρευνα που σκοπό είχε τη διερεύνηση της επίδρασης της μουσικής στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας μέσα από τη διαθεματική μέθοδο διδασκαλίας, αποτελεί συνέχεια προηγούμενων βιβλίων της συγγραφέως, στα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά θέματα που αφορούν τη μουσική και τη μουσική παιδαγωγική. Στο σύγγραμμα αυτό δίνεται επίσης και το θεωρητικό πλαίσιο μέσα από το οποίο διαμορφώθηκε το πειραματικό πρόγραμμα και προσεγγίζονται θέματα όπως οι θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, η σημασία της μουσικής αγωγής μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης εκπαιδευτικής και εθνομουσικολογικής έρευνας, καθώς και τα προγράμματα και η εφαρμογή διδακτικών μεθόδων στην προσχολική αγωγή. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την πειραματική έρευνα, όπως και τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της συγγραφέως, καθιστούν το βιβλίο σημαντικό βοήθημα, όχι μόνο για όσους έχουν ως λειτούργημά τους την εκπαίδευση του παιδιού, αλλά ταυτόχρονα, και βιβλίο αναφοράς για όσους ασχολούνται και ενδιαφέρονται για το παιδί, γενικότερα.

Περιεχόμενα

Προσχολική αγωγή
Η προσωπικότητα του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Διαθεματική μέθοδος διδασκαλίας με κεντρικό άξονα τη μουσική
Πειραματική έρευνα
Η επίδραση της μουσικής μέσα από τη διαθεματική μέθοδο διδασκαλίας στην ανάπτυξη της προσωπικό

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες